Lederskifte hos Erichsen & Horgen

Erik Erichsen (58) overlater fra 1. mai posisjonen som daglig leder til to av sine medeiere, og fortsetter som styreleder og rådgiver i selskapet.

Erichsen & Horgen AS har fem eiere med 20 prosent andel hver. Intensjonen er at ledelsen av bedriften skal rullere mellom disse. To av de fem eierne tar stafettpinnen videre fra 1. mai. Det er sivilingeniørene Geir Daaland (46) og Jon Kåre Beisvåg (52). De to har arbeidet sammen de siste 14 år. Erik Erichsen fortsetter som rådgiver på lik linje med de andre eierne.

Eierne har kommet til at delt ledelse er en styrke for den faglige delen av bedriftens virksomhet. Eierne er så sentrale i mange kundeforhold at det er viktig å kunne ivareta disse ved siden av lederoppgavene. Beisvåg og Daaland vil derfor dele sin tid likt mellom lederjobben og rådgiverjobben.

Man har også vurdert det som en styrke for selskapet at daglig ledelse har lang erfaring internt, har teknisk faglig kompetanse og er involvert i det faglige arbeidet. Kontinuitet og kjennskap til firmaets puls er en verdifull gevinst ved intern rekruttering.

Bedriften praktiserer en svært flat struktur, der eiere og medarbeidere med prosjektansvar sitter i et lederteam på 13 personer. Beisvåg og Daaland har derfor vært involvert i ledelsen av selskapet og er godt kjent med ansvarsområdene de overtar.

I forbindelse med lederskiftet, styrkes den administrative delen av organisasjonen ved at Benthe Lillerud (42) får utvidet ansvarsområde som administrasjonsleder.

Det er ingen andre endringer i selskapets virksomhet eller policy. Det er heller ingen ytre faktorer som har påvirket lederskiftet. Rekruttering og faglig utvikling skjer kontinuerlig og de 70 ansatte omsatte i 2008 for 80 millioner.

Hovedområdene for bedriften er energi, klima, miljø og VVS. For tiden er det energikompetansen som styrkes og området sprinkling og brannsikring som utvides. Selskapet er involvert i flere pågående større utbygginger, som Bjørvika, Tjuvholmen, Ullevål stadion m.fl.