Lederne kjøper Veidekke-aksjer

368 ledende ansatte i Veidekke har kjøpt 1.630.000 aksjer fra Stiftelsen Veidekkeansattes Aksjekjøp i tegningsperioden 8. - 15. mai.

 

Som i fjor kunne de ansatte velge mellom to tilbud: Tilbud A med 20 % rabatt og delvis finansieringsbistand og tilbud B med 30 % rabatt og ingen finansieringsbistand. Maksimalt antall aksjer var 6.000 pr ansatt. Tilbudskursene ble henholdsvis 22,80 og 19,95 etter 20 % / 30 % rabatt på børskursen i tegningsperioden. Bindingstiden på aksjene er 3 år.

- To ganger i året tilbyr vi våre ansatte å kjøpe aksjer i Veidekke, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Nå på våren går tilbudet til ledende ansatte, mens vi på høsten går ut med et tilbud til alle ansatte. Nok en gang kan vi glede oss over betydelig interesse for kjøp av selskapets aksjer. Dette viser stor tro på fremtiden, og er viktig både for vår forretningsmessige utvikling og for bedriftskulturen, avslutter Venold.

Aksjer til ledende ansatte 2009 - følgende primærinnsidere er omfattet:

 

Tilbud A:

Navn

Stilling

Antall aksjer

Ny beholdning

Eiliv Staalesen

Styremedlem, ansattvalgt

6 000

36 768

 

 

Tilbud B:

Navn

Stilling

Antall aksjer

Ny beholdning

Arne Giske

Konserndirektør

3 000

167 600

Audun Blegen

Direktør Næringspolitikk

6 000

17 100

Bente Lillestøl

Konserndirektør

4 000

44 660

Dag Andresen

Konserndirektør

6 000

208 625

Jørgen Wiese Porsmyr

Konserndirektør, CFO

5 000

72 045

Kai Krüger Henriksen

Konserndirektør

2 000

150 460

Per-Ingemar Persson

Konserndirektør

6 000

118 400

Terje Richard Venold

Konsernsjef, CEO

   6 000

345 515