Leder tømmerterminaler

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

FirmaBane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist12.10.2020

Vil du jobbe for det grønne skiftet?

Divisjon Kunde og marked er Bane NORs kundefront mot de togreisende og mot gods- og persontogselskaper, speditører, samlastere og vareeiere. Enheten har ansvar for å sikre god informasjon og assistanse til de togreisende på stasjonene, og står for driften av alle jernbanens offentlige gods- og tømmerterminaler. De har også ansvar for ruteplanleggingen på jernbanen.

Gods på bane er den grønneste, sikreste og mest effektive transportformen og i tillegg en sterk politisk ambisjon. Bane NOR skal nå jobbe for å få mer tømmer over på bane.

Leder tømmerterminaler har det tverrfaglige ansvaret for sikkerhet, tilrettelegging av drift og kvalitet på Bane NORs tømmerterminaler, samt ansvaret for å etablere planer/koordinere vedlikehold og fornyelser på disse terminalene. Stillingen skal ivareta Bane NOR o og kundens interesser ved å sørge for at tømmerterminalen har god konkurransekraft og er aktive i markedet. Stillingen vil være Bane NORs kontaktperson mot skognæringen, jernbaneforetak, leverandører av terminaltjenester og andre samarbeidspartnere innen område.

Stillingen rapporterer til direktør godstrafikk og blir en del av enheten Godstrafikk.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av terminal- og togoperatørene tilknyttet tømmertransport
 • sørge for effektiv utnyttelse av lastearealer og depoter på Bane NORs terminaler
 • aktiv kunde- og markedsdialog for å kunne ivareta utvikling og endringsbehov
 • for eget område, leder forhandlinger om nye avtaler, samt kontraktoppfølging av inngåtte avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartnere
 • ivareta Bane NORs ansvar for sikkerhet, miljø og økonomiske forpliktelser iht. gjeldende lover og regler, offentlige føringer/forventninger og Bane NORs egne retningslinjer
 • prioriterer og utarbeide plan for forebyggende vedlikehold og mindre fornyelser, samt delta i prioriteringen av strategisk fornyelse og investeringer
 • utarbeide budsjett og årsplan for terminalene med oppfølging og rapportering i henhold til tildelt budsjett
 • være aktiv pådriver innen HMS gjennom delaktighet og tydelighet, og sikre en HMS-praksis som er i tråd med lover og retningslinjer

I tillegg til ovenstående oppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører innunder fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponeringen er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner

 • høyskole- eller universitetsutdanning. Relevant erfaring fra terminaldrift eller logistikk kan kompensere for utdanningskravet
 • lang erfaring innen kunde-, kontrakt- og budjettoppfølging
 • god innsikt i transport- og logistikkbransjen
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnsjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknaddokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, tar initiativ, og jobber selvstendig.
 • Du er handlingsorientert og pådriver.
 • Du er fleksibel og endringsorientert, i tillegg til å inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Vidar Flydal

fungerende direktør Godstrafikk

92242752

Søk stilling

Vis flere stillinger: