Leder tilbudsprosesser

Spordrift AS er et ungt selskap som ble etablert sommeren 2019 i forbindelse med konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen. Til tross for selskapets unge alder har vi over 150 års solid erfaring med drift og vedlikehold av jernbanenettet i Norge, og vi er nå i sterk utvikling. Spordrift er en "lettbent" organisasjon med korte beslutningsveier, der du i stor grad kan være med å forbedre, bygge og utvikle organisasjonen og våre arbeidsmetoder. Arbeidet vårt skaper verdi for mange mennesker rundt om i Norge ved at vi tilrettelegger for bærekraftige og klimavennlige transportløsninger. Vi har store ambisjoner og er blant annet i gang med etablering av prosjektvirksomhet hvor vi ønsker å ta en sterk posisjon innen fornyelse og nybygging av jernbanetekniske løsninger i årene som kommer. Vi er i dag ca. 1230 ansatte og har en årsomsetning på over 2 mrd. Nå søker vi deg som vil være med å utvikle Spordrift videre til et effektivt og konkurransedyktig selskap.

FirmaSpordrift
FylkeAgder
StedKristiansand
Søknadsfrist05.10.2020

Spordrift søker en erfaren, resultatorientert og motiverende leder for tilbudsprosessene til drift- og vedlikeholdskontraktene

Spordrift står ovenfor en oppgave som i stor grad vil påvirke jernbanens og selskapets fremtid. Vil du hjelpe oss å lykkes?

I norsk jernbane vil det i de nærmeste årene konkurranseutsettes en rekke drift- og vedlikeholdskontrakter. Spordrift har store ambisjoner om å vinne disse kontraktene, og i den forbindelse øker vi vår satsing ved å ansette en drivende og operativ person til å lede tilbudsprosessene.

Vi er fleksible når det gjelder arbeidssted, men det vil være behov for en del fysisk tilstedeværelse både ved hovedkontoret i Oslo, samt de geografiske områdene hvor aktuelle drift- og vedlikeholdsavtaler skal gjennomføres.

Den første kontrakten som konkurranseutsettes er kontraktsområde Sørlandet hvor tilbudsprosessen starter i april 2021 med forventet tildeling av kontrakt innen utgangen av 2021. Neste kontraktsområde er Vestfold-Telemark som starter ett år etter Sørlandet (i 2022). Deretter kommer kontraktsområdene Østfold og Østlandet i 2023.

Regiondirektør Sør-Vest som er ansvarlig for de to første konkurransene har arbeidssted i Kristiansand.

Arbeidsoppgaver

Som leder for tilbudsprosessene kan du forvente en spennende arbeidshverdag hvor du i stor grad vil kunne påvirke både din og selskapets hverdag, og ikke minst selskapets fremtid.

Du vil være ansvarlig for alle de kommende tilbudsprosessene for drift og vedlikehold og sikre at disse er i henhold til vårt høye ambisjonsnivå. Mer konkret innebærer dette:

 • Sikre oppnåelse av overordnede forutsetninger og målsetninger i tilbudsprosjektet
 • Planlegge, organisere, lede og gjennomføre vårt tilbudsarbeid for kommende drifts- og vedlikeholdskontrakter i samarbeid med et tilbudsteam bestående av representanter fra drifts- og støttefunksjoner
 • Etablere en standardisert tilbudsprosess som kan brukes for alle konkurransene
 • Fokusere på kundens behov, men samtidig finne kostnadseffektive løsninger for å dekke forespørslenes krav
 • Utarbeide budsjett, fremdriftsplan og tilbudsstrategi for tilbudsarbeidet
 • Identifisere og håndtere risiko i tilbudsfasen, eskalere ved høy risiko
 • Innhente nødvendige analyser for prisfastsettelse i de ulike tilbudsprosessene
 • Involvere kompetente fagressurser for teknisk gjennomgang og kontroll av kostnadskalkyle og risikoevaluering
 • Forberede og gjennomføre forhandlinger
 • Utarbeide gode forretningsmessige beslutningsgrunnlag til ledelse og styret
 • Ha personalansvar for ansatte i tilbudsteam
 • Rapportere til ledergruppen gjennom regiondirektør for gjeldende kontraktsområdet
 • Gjennomføre win/loss review og sikre kompetanse- og erfaringsoverføring til øvrige kontraktsområder
 • Systematisere all relevant informasjon fra tilbudsfasen og sikre god overlevering til kontraktsområdet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller master-nivå, gjerne innen bygg og anlegg
 • Erfaring fra rollen som tilbudsleder i én eller flere store tilbudsprosesser i personellintensiv virksomhet, gjerne innen drift og vedlikeholdskontrakter
 • God forståelse for økonomi i drift og vedlikeholdsprosesser
 • Erfaring med teamarbeid og det å arbeide etter definerte tidsfrister
 • Kjennskap til bruk av lov om offentlige anskaffelser i salgsarbeid er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du evner å motivere organisasjonen gjennom effektiv kommunikasjon, formidling og opplæring og har lyst til å være med å bygge en kommersiell kultur
 • Du er resultatorientert, strukturert, analytisk, løsningsorientert, helhetstenkende og selvstendig
 • Du har meget gode samarbeidsevner
 • Du er tydelig, ærlig og tillitsskapende, og har en klar ambisjon om å lykkes
 • Du er praktisk anlagt, selvdreven og initiativrik Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å bidra i utviklingen av et spennende selskap med ambisjoner og korte beslutningsveier
 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbillett med tog

Kontaktinformasjon

Stian Wesøy

Regiondirektør

47478088

stian.wesoy@spordrift.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: