Leder Teknisk

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

FirmaAvinor
FylkeAkershus
StedGardermoen
Søknadsfrist10.10.2019

Vil du være med å bygge fremtidens flyplasser?

Avinor planlegger store investeringsprosjekter de nærmeste årene innenfor bygg og anlegg. Enheten utbygging har det overordnede ansvaret for gjennomføring av alle bygg- og infrastrukturprosjekter i konsernet. Avdelingen er en del av drift og infrastruktur som er en divisjon i konsernet.

For å videreutvikle enheten skal det etableres en seksjon for teknisk og vi søker nå:

LEDER TEKNISK

Som leder av seksjonen for teknisk har du ansvaret for å utvikle, etablere og følge opp enhetens strategiske og operative arbeid innenfor teknikk.

Seksjonen skal overvåke at planlegging, prosjektering og valg av tekniske løsninger i det enkelte prosjekt i prosjektportefølje, skjer på en forsvarlig måte og i henhold til krav gitt i lover, forskrifter, Avinors sentrale tekniske premisser, styringssystem og interne retningslinjer. Ett sentralt tema vil være digitalisering av byggeplassinformasjon, BIM og dokumentasjon. Ved behov skal seksjonen utarbeide forslag til egne rutiner for utbygging der Avinors styringssystem ikke er dekkende.

Seksjonen skal sikre at prosjektene leverer i tråd med Avinors krav til FDV og skal sikre at BIM blir tatt i bruk og ivaretatt i tråd med Avinors retningslinjer. Seksjonen skal videre sikre at prosjektene gjennomfører teknisk ferdigstillelse på en god måte, og at testing og igangkjøring foregår på en god måte i det enkelte prosjekt i samarbeid med oppdragsgiver.

Seksjonen er fagansvarlige innen sitt område, og skal påse at nødvendige erfarings- og læringsprosesser internt mellom områdene/prosjektene ivaretas, og skal være en faglig støtte til både prosjekt og ledelse.

Seksjonen er en stabsenhet og seksjonslederen deltar i enhetens ledergruppe og rapporterer til direktør prosjekt og utbygging.

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere og lede seksjonen
 • Utarbeide overordnede strategier for utbyggingsavdelingens arbeid innenfor fagområdet
 • Være utbyggingsavdelingens kontaktpunkt overfor Avinors sentrale tekniske premissgivermiljø
 • Sikre at nødvendige felles prosedyrer innenfor fagfeltet blir etablert
 • Følge opp og påse, innenfor eget fagområde, at prosjektene styres i tråd med lover, forskrifter, Avinors tekniske premisser, styringssystem og egne retningslinjer
 • Sikre utbyggingsavdelingens videre utvikling innen digitalisering
 • Bidra til at prosjektene bemannes, innenfor eget fagområde, riktig i samarbeid med øvrige seksjoner
 • Utarbeide nødvendig strategier for å gjennomføre nødvendig kompetanseutvikling innenfor sitt fagfelt og i samarbeid med øvrige seksjoner
 • Inneha et fagansvar for utbyggingsavdelingens ansatte innenfor eget fagområde i samarbeid med øvrige seksjoner
 • Ansvar for at nødvendig læring, innenfor eget fagområde, mellom prosjektene blir gjennomført
 • Bidra operativt i prosjektene etter behov
 • Stillingens ansvarsområde kan justeres etter behov

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk utdannelse, på masternivå
 • Lang erfaring med prosjekteringsvirksomhet herunder BIM og FDV dokumentasjon
 • Erfaring med digitalisering av virksomheter
 • Erfaring med teknisk oppfølging på bygg- og anleggsprosjekter
 • Erfaring fra offentlig byggherrevirksomhet – gjerne innen offentlige byggherrer

Personlige egenskaper:

 • Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
 • Gode lederegenskaper
 • Etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd
 • Strukturert, ryddig og lojal til beslutninger
 • God motivator
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Arbeidssted er Oslo Lufthavn
 • Stillingen innebærer noe reisevirksomhet

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn, kan fremlegges og godkjennes.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en vår rådgiver i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller prosjekt- og utbyggingsdirektør i Avinor, Erik Krogseth, tlf. 948 22 350.

Søknad til stillingen gjøres senest 10.10.2019 via Avinors søknadsportal - klikk her.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Vis flere stillinger: