Leder strategi og kontrakt

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

FirmaAvinor
FylkeAkershus
StedOslo lufthavn Gardermoen
Søknadsfrist15.03.2018

Avinor planlegger store investeringsprosjekter de nærmeste årene innenfor bygg og anlegg. Enheten utbygging har det overordnede ansvaret for gjennomføring av alle bygg- og infrastrukturprosjekter i konsernet. Enheten er en del av drift og Infrastruktur, som er en divisjon i konsernet.

For å videreutvikle enheten, skal det etableres en seksjon for strategi og kontrakt, og vi søker leder for seksjonen. Du får ansvaret for å utvikle, etablere og følge opp enhetens strategiske arbeid innenfor anskaffelses- og kontraktarbeid ved premissutforming og i gjennomføring. Seksjonen er en stabsenhet i enheten utbygging, og seksjonslederen deltar i enhetens ledergruppe og rapporterer til direktør prosjekt og utbygging.

Seksjonen skal implementere overordnede strategier i enheten og utarbeide ved behov nødvendige enhetlige strategier for utbygging. Seksjonen skal bidra sterkt til å definere utbyggings byggherrerolle og analysere, vurdere og utvikle gjennomføringsmodeller som Avdelingen skal benytte i sine prosjekter. Seksjonen skal overvåke anskaffelsesprosessen i det enkelte prosjekt, inkludert tilbudsevalueringer. Videre er seksjonen ansvarlig innen sitt fagområde og skal påse at nødvendige erfarings- og læringsprosesser internt mellom områdene/prosjektene ivaretas. Seksjonen skal være faglig støtte til det enkelte prosjekt og ledelse, samt bistå direktør prosjekt og utbygging ved tvister og kontraktsforhold under prosjektgjennomføringen.

Seksjonen har overordnet ansvar for den sentrale leverandøroppfølgingen i utbygging og skal bistå ledelsen i overordnet løpende leverandøroppfølging i pågående prosjekter. Videre skal enheten sørge for, etter behov og i samarbeid med strategisk innkjøp, å arrangere egne leverandørseminarer for utbygging sine prosjekter for å sikre god dialog med markedet i forbindelse med nye prosjekter/utlysninger. Videre skal seksjonen bidra aktivt i strategisk innkjøp sitt arbeid i å utvikle leverandørmarkedet nasjonalt og internasjonalt slik at økt konkurranse bidrar til effektive prosjekter og kostnadseffektivisering.

Ansvar og oppgaver:

 • etablere og lede seksjonen
 • utarbeide overordnede strategier for kontrakts-, leverandør- og anskaffelsesarbeidet i utbygging
 • være utbygging sitt kontaktpunkt overfor Avinors sentrale juridiske miljø og innkjøpsmiljø
 • sikre at nødvendige maler innenfor fagfeltet blir etablert
 • følge opp og påse, innenfor eget fagområde, at prosjektene styres i tråd med lover, forskrifter, Avinors styringssystem og egne retningslinjer
 • bidra til at prosjektene bemannes riktig, innenfor eget fagområde, i samarbeid med øvrige seksjoner i utbygging
 • utarbeide nødvendige strategier for å gjennomføre kompetanseutvikling innenfor sitt fagfelt og i samarbeid med øvrige seksjoner i utbygging
 • inneha et fagansvar for utbyggings ansatte, innenfor eget fagområde, i samarbeid med øvrige seksjoner i utbygging
 • ansvar for at nødvendig læring mellom prosjektene blir gjennomført, innenfor eget fagområde

Stillingens ansvarsområde kan justeres etter behov.

Kvalifikasjoner:

 • høyere utdannelse, på masternivå, innen tekniske eller juridiske fag
 • lang erfaring med entrepriserett og oppfølging av entreprisekontrakter
 • erfaring fra offentlig byggherrevirksomhet – gjerne innen samferdselsprosjekter
 • erfaring med offentlig anskaffelsesregelverk
 • ønskelig med erfaring med leverandørkontakt

Personlige egenskaper:

 • åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
 • gode lederegenskaper
 • etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd
 • strukturert, ryddig og lojal til beslutninger
 • god motivator
 • gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:

 • konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • gode velferdsordninger.

Arbeidssted er Oslo lufthavn. Stillingen innebærer reisevirksomhet.

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn, kan fremlegges og godkjennes.

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf 404 03 554.

Søk stilling

Vis flere stillinger: