Leder HMS og internkontroll - Forsvarsbygg utleie - Stavanger eller Bergen

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.​​​

FirmaForsvarsbygg
FylkeFlere fylker
StedBergen eller Madla
Søknadsfrist21.09.2014

Til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i Forsvarsbygg søker vi en dedikert leder for vårt HMS- og internkontrollarbeid i markedsområde vest.

HMS- og internkontrollfunksjonens hovedfokus er å initiere og sikre gjennomføring av prosesser som skaper trygghet i linjeledelsen for at lover, regler og retningslinjer blir tilfredsstillende ivaretatt innenfor Forsvarsbygg utleies virksomhetsområde.

I stillingens ansvar ligger å utvikle og koordinere HMS/IK på overordnet plan innen markedsområdet. Dette omfatter tilrettelegging av systemer, prosesser og rutiner innen ansvarsområdet for hele markedsområdet.

Funksjonen har også et ansvar for å følge opp ivaretakelse av HMS/IK i alle drifts-, vedlikeholds- og byggeprosesser, samt ivaretakelse av funksjon Verneleder i virksomheten, herunder saksbehandle alle HMS/IK-saker innen markedsområdet for eiendomssjef. Stillingen rapporterer til eiendomssjef.

Arbeidssted vil være Haakonsvern Orlogsstasjon eller Madla leir.

Vi søker deg som har bred erfaring og lidenskapelig interesse for arbeidsområdet fra offentlig eller privat sektor.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for implementering av prosesser og rutiner som sikrer overholdelse av Forsvarsbyggs etiske retningslinjer
 • Sørge for at markedsområdets HMS/IK-system er oppdatert, og tilgjengelig for alle ansatte, samt sørge for tilstrekkelig opplæring
 • Ivaretakelse intern egenkontroll av alle administrative rutiner
 • Rapporteringsansvar for status forsvarlig forvaltning og internkontroll, inkludert ivaretakelse av lover og forskrifter
 • Holde kontakt med, og påse at beslutninger tatt i SAMU gjennomføres
 • Ansvarlig for gjennomføring av årlige vernerunder
 • Koordinere mot Hovedverneombud i markedsområdet.
 • Tilrettelegge for risikostyring og påse at det blir gjennomført og fulgt opp
 • Generell saksbehandling

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • Erfaring fra tilsvarende virksomhetsområder, offentlig eller privat
 • Manglende formell utdannelse og erfaring kan i spesielle tilfeller avvikes dersom tilstrekkelige kvalifikasjoner kan dokumenteres opparbeidet på annen måte.
 • Må kunne sikkerhetsklareres.

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Jobber strukturert, målbevisst og selvstendig
 • Er utadvendt, ansvarsbevisst og initiativrik
 • Har godt humør og er med og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (kode 1434) iht Statens lønnsregulativ
 • Fleksibel arbeidstid
 • Utfordrende jobb i et dynamisk selskap
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger
 • Gunstige boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Gode muligheter for økonomisk støtte til kompetanseutvikling

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Svein Olav Skaar - Eiendomssjef - (+47) 907 28 608

Vis flere stillinger: