Leder FNs klimainitiativ for bygg

Hydro-direktør Birgitte Holter er utnevnt til å lede FN-initiativet når det gjelder bygninger og klimautslipp.

- Vi ønsker å sette byggsektoren høyt på dagsorden for de videre forhandlingene etter Kyoto, sier hun.

Holter vil fungere som leder for "United Nations Environment Program`s Sustainable Buildings & Construction Initiative" (UNEP SBCI) i ett år, til utgangen av første kvartal 2010.

- Det er fortsatt ikke allment kjent at byggsektoren står for 30-40 prosent av de globale utslippene av karbondioksid. Den gode nyheten er at en stor del av disse utslippene kan fjernes med allerede tilgjengelig teknologi, og det til en svært rimelig kostnad, sier hun.

- Det er viktig for Hydro å bidra til å få fram slike budskap, siden bygninger står for den største delen av det samlede forbruket av aluminium - og fordi vi i Hydro allerede har aluminiumbaserte løsninger for energisparing for bygg og er villige til å utvikle flere.

SCBI er en global FN-ledet plattform bestående av ledere innenfor området "grønne" bygg, alle med ønske om å skape et felles talerør for byggsektoren når det gjelder klimaproblemene.

Les mer på Hydros nettside.