Ledelseskifte i Edvardsson Entreprenør

Malermester Per-Erik Edvardsson tar over som daglig leder i Edvardsson Entreprenør AS.

Han var tidligere regionsjef for Oslo/Akershus og tok i november over ledelsen for Edvardsson Entreprenør AS i hele Norge.

Som malermester har Per-Erik Edvardsson vært fagansvarlig for alle selskapets prosjekter i moderne tid, men var spesiellt innvolvert i store rehabiliteringer som R6 og Domus Media.

– Å rehabilitere og sette i stand prosjekter til hva det en gang var er en utfordrende og spennende prosess. Å se det ferdige resultatet er helt fantastisk, sier han.

Edvardsson Entreprenør AS ble startet i 1998 og er idag en av Norges største malerbedrifter. De har ca. 100 ansatte om omsetningen er på god vei mot 100 millioner kroner. Selskapet har aktiviteter fra Fredrikstad i sør til Tromsø i nord, og fra Trysil i øst til Molde i vest.

Per-Erik Edvardsson mener at det ikke er stedet men selve prosjektet som er utfordringen, uansett hvor det måtte ligge.

Edvardsson Entreprenør AS ble i 2007 en del av Sandå AB, som er Nordens største malerkonsern med over 2000 ansatte malere.

– Det betyr tt vi har kompetanse og kapasitet til å ta oss av alle de store prosjektene som er på markedet. Tidligere samspillsprosjekter vi har vært involvert i innbefatter blant annet R6 i Oslo og St. Olavs Hospital i Trondheim. På sistnevnte prosjekt produserte vi godt over 150.000 timer. På Jekta Kjøpesenter i Tromsø produserte vi over 100.000 kvadratmeter, legger han til.

Sandå AB har siden 2002 vært sertifisert i henhold til ISO 9001 Kvalitet og 14001 Miljø.

– Planen er at Edvardsson Entreprenør i 2013 skal gå samme vei. Vi må møte våre kunders ønsker og krav. Dette er et ledd i en ny og moderne utvikling av bedriften, mener Per-Erik Edvardsson.

Edvardsson Entreprenør har også skiftet ut ledelsen for region Midt-Norge. Ny regionsjef er Robert Sidlo. Hans siste prosjekt var som prosjektleder for R6.

Kjell Bye tiltrer som ny markedssjef og vil ha et overordnet ansvar for kunderelasjoner. Han har tidligere arbeidet med kalkulasjon og salg i selskapet.