Laveste kraftpris i Sør-Norge siden 1998

Ved den nordiske kraftbørsen var prisen for elektrisk kraft i Sør-Norge 3,8 øre/kWh i uke 31. Det er den laveste prisen i en uke siden uke 35 i 1998.

De tre siste ukene har gjennomsnittsprisen i Sør-Norge vært 5,0 øre/kWh. Høy magasinfylling og tilsig over normalt til magasinene har ført til høy kraftproduksjon og et fortsatt lavt prisnivå i Sør-Norge.

I uke 31 var den norske kraftproduksjonen om lag 2,4 TWh. Det er nesten 30 prosent mer enn i samme uke i fjor. Det ble eksportert ca. 0,6 TWh, eller 25 prosent av den totale norske kraftproduksjonen til våre naboland. Dette er et av de høyeste eksportvolumene som er registrert i løpet av en uke.

Fyllingsgraden i de norske kraftmagasinene økte med 1,4 prosentpoeng til 90,9 prosent gjennom uke 31. Fyllingen er nå 7,0 prosentpoeng høyere enn normalt. I Sverige er fyllingsgraden 80,9 prosent, etter en økning gjennom uke 31 på 1,8 prosentpoeng.