Laveste inflasjon i eurosonen på fem år

 Inflasjonen i eurosonen falt til 0,3 prosent i september, det laveste siden 2009, viser nye tall fra Eurostat.

Inflasjonen falt fra 0,4 prosent i august. Fallet på 0,1 prosentpoeng var som analytikerne hadde forventet.

Den europeiske sentralbanken (ESB) har som målsetting en stabil og lav inflasjon på 2 prosent. Inflasjonen har ikke vært på det nivået siden første kvartal i fjor, og stabil har den ikke vært på lenge.