Laveste byggestatistikk siden krigen

I 2008 ble det igangsatt bygging av 526 boliger i Norske Boligbyggelag. Det er det laveste antallet igangsatte boliger siden krigen.

Årsaken til det historisk lave tallet er finanskrisen og hva den har ført med seg av lav etterspørsel etter nye boliger, investeringstørke og økte byggekostnader.

-Dette er en nedgang på nærmere 80% i forhold til 2007, sier Hege Skinner, adm. dir i NBBL til NBBLs nettsider.

Nå viser tall fra landets største boligbyggelag OBOS, at det er grunn til å være moderat optimistisk med tanke på 2009. Ved utgangen av april hadde OBOS solgt like mange nye leiligheter som i hele 2008 til sammen.

-Våre prognoser for 2009 er at det kommer til å bli igangsatt ca. 700 boliger mot årets 526, sier NBBL-direktøren som samtidig minner om at strammere tider tvinger oss til å tenke nytt.

- I etterkant av forrige boligkrise ble både Boligbyggelagenes Forsikring og Borettslagenes Sikringsfond etablert. De har gjort det tryggere både å kjøpe og bo i borettslagsleiligheter.

Les Byggestatistikken for 2008 her