Lavest sykefravær i små kommuner

Sykefraværet er lavere blant ansatte i småkommuner enn i byene.

Det viser tall som Kommunal Rapport har fått Statistisk sentralbyrå (SSB) til å utarbeide.

Det legemeldte sykefraværet lå i første halvår i år på 7,5 prosent. Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 2013. Fraværet lå markert høyere i perioden 2006 til 2009, men har fra 2010 og fram til nå vært svært stabilt, skriver Kommunal Rapport.

Ifølge de nye tallene har kommuner med mindre enn 2.000 innbyggere et gjennomsnittlig sykefravær på 6,9 prosent, mot et nivå på 7,6– 7,7 prosent for kommuner med 20.000 innbyggere eller mer.

KS mener det vil være interessant å følge utviklingen i tallene over tid.

– Vi har ikke noen kunnskapsbasert forklaring på hvorfor sykefraværet er lavere i mindre kommuner, sier rådgiver Hanne Børrestuen i KS.