Lavest i nord

To tilbydere på hver av kontraktsområdene Tromsø og Nordkapp for perioden 2011-2016.

Torsdag 24. februar var det anbudsåpning på driftskontraktene for Tromsø og Nordkapp for perioden 2011-2016.

Hvert av kontraktsområdene hadde to tilbydere:

Tromsø 2011-2016:

Mesta Drift AS, kr 338.963.237,-

Lemminkainen Norge AS, kr 228.458.347,55

Nordkapp 2011-2016:

Mesta Drift AS, kr 280.136.565,38

Kolo Veidekke AS, kr 204.575.602,-

Kontraktene omfatter det meste av driftsoppgaver, som blant annet brøyting, strøing, salting, kantslått, reparasjon og utskifting av skilt.