Lavere dokumentavgift for noen tomtefestere

Tomtefestere som fester tomt eid av Opplysningsvesenets fond, får lavere dokumentavgift. De nye reglene omfatter om lag 7.000 husstander.

Dokumentavgiften blir redusert fordi Finansdepartementet har bestemt at den faktiske innløsningssummen skal brukes som avgiftsgrunnlag ved beregning av dokumentavgift for denne typen festeavtaler.

Tomtefesteinstruksen gir festerne innløsningsrett og leievilkår som er gunstigere enn hva som ellers følger av tomtefesteloven. Hovedregelen er at dokumentavgift skal beregnes av markedsverdien av fast eiendom.