Lavere aldersgrense på anleggsmaskiner

Aldergrensen for opplæring i bruk av anleggsmaskiner blir senket fra 17 til 16 år, melder Arbeidstilsynet.

Senkingen av aldersgrensen vil gi større fleksibilitet for opplæringsinstitusjonene, ettersom de ikke lenger må tilpasse opplæringen etter når på året de ulike elevene er født. Denne forskriftsendringen begynte å gjelde 20. august 2007.

Direktoratet for arbeidstilsynet ønsker med dette å gjeninnføre den tidligere bestemmelsen med at videregående skoler kan gi elever kyndig opplæring i bruk av maskiner som et ledd i den fagutdanningen skolen gir, forutsatt at arbeidsmiljøloven og forskrift om arbeid av barn og ungdom blir fulgt.