Lavere aktivitet for Statens vegvesen i glovarmt anleggsmarked

Norges største landbaserte byggherre, Statens vegvesen, skal kutte kostnader. De skal nedjustere antall ansatte med 181 stillinger og skal samtidig kutte konsulentbruken med 370 millioner kroner neste år. Dette kom kanskje overraskende i et veimarked i vekst - men har sin naturlige forklaring.

Statens vegvesen er en gigant i norsk byggenæring, med en omsetning på godt over 50 milliarder kroner og over 7.300 ansatte. De har vært gjennom en kraftig vekst de senere årene - i takt med stadig økende bevilginger til drift og vedlikehold og ikke minst bygging av nye veistrekninger. Nå signaliseres det at Vegvesenet vil få en nedgang i omsetningen på rundt seks prosent gjennom overføringene det legges opp til i neste års statsbudsjett - og det får selvsagt konsekvenser når man snakker om så store summer.

Det at Nye Veier AS er på plass som en ny statlig veitutbygger får selvsagt innvirkning på overføringene til Statens vegvesen. Nye Veier skal bygge en rekke store prosjekter de neste årene - og milliardinvesteringene slår for alvor inn neste år - og dette påvirker også aktivitetsnivået til Vegvesenet. Så om Statens vegvesen får en nedgang i overføringene år, fortsetter de totale veiinvesteringene rett oppover. Prognosesenteret estimerer at det neste år skal bli en vekst på seks milliarder kroner (2015-kroner) og en ytterligere vekst på seks milliarder i 2018 innen veiinvesteringene.

Med en omsetningsnedgang er det naturlig og nødvendig at Vegvesenet må gjennomføre visse grep for å møte aktivitetsnivået. Med en stab på ca. 7.300 personer er en nedjustering med 181 personer i seg selv ikke høydramatisk - selv om dette naturligvis handler om mennesker som vil bli berørt av endringer. Nå sies det at man skal klare å ta dette unna med naturlig avgang slik at virkningene ikke skal bli for store. Det er også interessant å se at en større del av etatens aktiviteter flyttes vestover - og man ser en nedgang i øst, sør og nord. Sør- og Østlandet er da også steder hvor Nye Veier har flere prosjekter på gang.

Det varsles samtidig om en nedgang i konsulentbruken på 370 millioner kroner hos Statens vegvesen. De har hatt en kraftig økning i konsulentbruken de senere årene i takt med aktivitetsøkningen - og dette har også vært nødvendig for å klare å tilrettelegge for mange av de nye prosjektene som skal bli og som har blitt realisert – men med en nedgang må også disse utgiftene reduseres. Dette inngår i et større effektiviseringsarbeid etaten er i ferd med å gjennomføre - og som helt sikkert også vil fortsette i årene fremover, til tross for et meget høyt aktivitetsnivå. 

Alle store virksomheter vil som regel ha godt av en runde for å se på hvor man kan bli enda flinkere og mer effektive – og dette gjelder selvsagt også vår største byggherreorganisasjon. Vi skal samtidig huske på at etaten har vært gjennom relativt store endringer i nyere tid, med utskillelsen av produksjonsenheten til Mesta og omorganiseringen fra en fylkesorganisering til de fem regioner som i dag finnes i etaten for noen år tilbake - samtidig som Nye Veier nå er kommet på plass. Dette betyr ikke at endringenes tid er forbi - det vil opplagt bli flere justeringer i årene fremover - men i hvilken retning er det vanskelig å spå rekkevidden av i dag.