Tom Ekeli (Byggenæringens Forlag) (f.v.), Erik Bergseter (Veidekke Entreprenør), Eldar Juliebø (Høgskolen i Oslo og Akershus), Steinar Røine (Spenncon) og Thomas Norland (EBA) er spente på mottakelsen av boken i markedet.

Lanserte betongfagarbeiderens nye «bibel»

I slutten av februar lanserte Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Byggenæringens Forlag sin nye storsatsing inn mot betongfaget gjennom
boken «Betongarbeid».

De mener det aldri tidligere har blitt gitt ut en bok som dekker betongfaget så bredt i Norge tidligere, og har store forhåpninger til mottakelsen i næringen.
– Boken først og fremst skrevet for elevene på videregående skole, men den dekker et så bredt nedslagsfelt at den kan ha stor nytte for alle som jobber innenfor betongfaget, sier Thomas Norland, leder for kompetanseavdelingen i EBA og Tom Ekeli, forlagssjef i Byggenæringens Forlag.
Læreboken inneholder en beskrivelse av både det praktiske og det teoretiske som kreves for en betongfagarbeider.
– Dette er den første komplette læreboken i betongfaget som omfatter forskaling, armering, betong- og grunnarbeid, og betongindustri, sier Ekeli.
De forteller at boken tar utgangspunkt i kompetansemålene i Vg3-læreplanen for Betongfaget og primærmålgruppen er elever på Vg2 Byggteknikk innenfor felles programfag og innenfor prosjekt til fordypning. For praksiskandidater som skal opp til skriftlig eksamen dekker denne læreboken hele pensum og vel så det.
– Boken er definitivt også egnet som støttebok for lærlinger og ikke minst som oppslagsverk for fagarbeidere. Foruten skoleverket bør den absolutt ligge ute på mange av landets prosjektkontorer, mener Ekeli.

Teori og praksis
Boken er delt inn i to, en teoridel og en praksisdel.
– Den inneholder en inngående beskrivelse av både det praktiske og det teoretiske som kreves av en betongfagarbeider. Med denne læreboken sikres en god sammenheng mellom opplæring i skole og bedrift. Dette er den første komplette læreboken om betongfaget etter at de fire tidligere lærefagene ble slått sammen, sier Norland. Det er EBA som har finansiert boken som nå er ute på markedet. De mener denne boken er så viktig i opplæringen av fremtidens betongarbeidere at de har lagt ned store ressurser for å få dette til.
– For noen år siden ble det gjennomført store reformer i den videregående skolen med stor betydning for fag- og yrkesopplæringen. Betongfaget er bl.a. slått sammen fra fire tidligere fag og undersøkelser etter innføringen av Kunnskapsløftet viser at omstillingen har vært utfordrende både for skoler, bedrifter, lærere og elever. Vi er opptatt av at elevene så tidlig som mulig skal finne «sitt fag», slik at den faglige fordypningen kan bli tilstrekkelig både i skole og i læretiden. Betongfaget er ett av 22 fag som springer ut av Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. For å tydeliggjøre betongfaget som eget fag, mener vi derfor denne boken vil bli veldig viktig. Målet er at den skal bidra til at elevene får den riktige betongkompetansen, utdyper Norland.

Omfattende arbeid
Det er Eldar Juliebø som har vært redaktør for boken. Med seg har han hatt tre medforfattere.
– Forfatterne gjort et glimrende arbeid med boken, sier Norland og Ekeli. Redaktør Juliebø forteller at det er lagt ned mye arbeid i å få fullført boken, som han begynte på for 4-5 år siden.
– Det har gått med mye tid til å få alle detaljer på plass, og det er et omfattende arbeid som nå er fullført. VI har lagt stor vekt på at den skal treffe bredt, slik at den for eksempel også kan fungere for studenter på ingeniørhøyskolenivå, sier en fornøyd Juliebø, som til daglig underviser ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han forteller også at boken er ment å kunne brukes som et oppslagsverk.
Med seg har redaktøren hatt Fredd Søbye, Erik Bergseter og Steinar Røine. De har lagt ned mye arbeid og prestisje i verket. Arbeidet er i all hovedsak gjennomført på forfatternes fritid.
– Vi har fått gode tilbakemeldinger på boken så langt, også fra bedriftene i næringen. Nå håper vi også disse vil benytte oppslagsverket, sier Ekeli.
Boken blir utgitt både i papirformat og som en digital versjon. Førsteopplaget er på 1.000 eksemplarer.