Lanserer tiltak mot ufrivillig deltid

Statsminister Jens Stoltenberg og likestillingsminister Karita Bekkemellem lanserte lørdag Arbeiderpartiets tiltak for å hindre ufrivillig deltid.

Tiltakene ble lagt fram på et valgkamparrangement på Høgskolen i Lillehammer lørdag.

- Omsorgssektoren er helt avhengig av mer arbeidskraft de kommende årene. Da bør vi starte med å gi dem som allerede jobber der muligheten til å jobbe heltid, uttaler Stoltenberg i en pressemelding.

Arbeiderpartiet vil kartlegge bruken av deltidsstillinger i helseforetakene og sørge for oppfølgingsplaner for å få flere ufrivillig deltidsansatte over i heltidsstillinger. Partiet tar også til orde for bedre organisering og forsøk med nye turnusordninger.

I den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar i fjor fikk deltidsansatte fortrinnsrett til heltidsstillinger. Arbeiderpartiet vil evaluere om loven virker etter hensikten.