Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Lanserer nytt HMS-verktøy for håndtering av kjemikalier

Cobuilder er nå ute med et nytt HMS-verktøy for håndtering av kjemikalier på byggeplass.

– Ulykkestallene for bygg- og anleggsnæringen er på et historisk lavt nivå, men eksponering for helsefarlige kjemikalier kan utløse alvorlige skader dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene for å beskytte sine ansatte. Det estimeres at 800.000 arbeidere utsettes daglig for farlige kjemikalier på arbeidsplassen, forteller Maria Andersen, kvalitetssjef for kjemi og miljø i Cobuilder i en pressemelding.

Maria Andersen, kvalitetssjef for kjemi og miljø i Cobuilder.

Over lengre tid har de jobbet med brukere og arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek for å utvikle en løsning som skal kunne hjelpe bedrifter til å bedre håndtere risikoen knyttet til arbeid med farlige kjemikalier. Nå er denne funksjonaliteten på plass.

– Kreft og lungesykdommer er de mest kjente og dødelige sykdommene som følge av feilaktig bruk av kjemikalier, men andre helseskader inkluderer hudsykdommer, organskader og nedsatt fruktbarhet. I mange tilfeller kan disse skadene komme snikende og utvikle seg over flere år, sier Andersen, som viser til at den HMS-ansvarlige enkelt geleides gjennom hele prosessen for risikostyring og behøver ikke lenger kunnskap om teorien bak for å utføre en god risikovurdering.

Hun peker på at ved å følge trinnene i det nye verktøyet kan brukeren vurdere å fjerne bruken av enkelte kjemiske produkter eller bytte ut disse med andre som innebærer mindre risiko.

– Dersom erstatning av de farlige kjemikaliene ikke er mulig, får brukeren hjelp med alternativer til risikoreduserende tiltak og tips om relevant personlig verneutstyr som kan redusere helserisikoen, heter det i meldingen.

Den nye funksjonaliteten er tilgjengelig fra 10. august.