Lanserer ny boligleie-protokoll

Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen lanserer en felles overtakelsesprotokoll for boligleieforhold.

Det er et faktum at en rekke av de vanligste problemer i leieforhold for bolig oppstår rundt inn- og utflytting. Noen ganger skyldes det ulik oppfatning av hva som kan kreves, andre ganger er det klart at det foreligger mangler. Og ikke sjelden skyldes problemene manglende dokumentasjon av de faktiske forhold, herunder hva man er enig og hva man er uenig om.

- Overtakelsesprotokollen er derfor et viktig verktøy for å hindre unødige konflikter, sier Lars Aasen, daglig leder i LBF.

En av fordelene ved den nye protokollen fra HL og LBF er at man bruker samme formular ved innflytting som ved utflytting. De trykte formularene er på selvkopierende papir og er laget med to gjenparter, slik at utleier beholder originalen og leier får med seg en gjenpart ved innflytting og en annen ved utflytting.

Innholdet dekker slike forhold som nøkler, måling av strøm og vann, inventarliste, tilstand ved inn- og utflytting og det økonomiske oppgjør mellom partene.

Protokollen vil både foreligge i trykt utgave og på nettet; nettversjonen vil være gratis tilgjengelig for foreningenes medlemmer.

- Hverken Leieboerforeningen eller Huseiernes Landsforbund har utarbeidet slike protokoller før, så når det først skulle gjøres syntes vi det var en god løsning å lage et fellesprodukt. Når begge foreninger står bak, er det fullgod garanti for alle parter, avslutter Peter Batta, adm. dir. i HL.