<p>Slik blir prosjektet "Gudbrandsdalsporten - der byen møter vannet" presentert. Illustrasjon: Larkas Arkitekter</p>Slik blir prosjektet "Gudbrandsdalsporten - der byen møter vannet" presentert. Illustrasjon: Larkas ArkitekterSlik blir prosjektet "Gudbrandsdalsporten - der byen møter vannet" presentert. Illustrasjon: Larkas ArkitekterSlik blir prosjektet "Gudbrandsdalsporten - der byen møter vannet" presentert. Illustrasjon: Larkas Arkitekter

Lanserer gigantprosjekt på 80.000 kvm på lokk over framtidig E6 i Lillehammer

Investorene Birger Sand Bakke og Lars Bergseng lanserte tirsdag et gigantprosjekt som skal bygges på et lokk over framtidig E6 gjennom Lillehammer.

Prosjektet har fått navnet «Gudbrandsdalsporten - der byen møter vannet» og vil hvis det blir realisert bestå av et konferansehotell på 300 rom, bybad og 250 leiligheter. I tillegg skal det være rom for å kunne etablere 1.000 arbeidsplasser for eksempel tilknyttet Forsvaret gjennom prosjektet. Prosjektet vil også innebære etablering av 1.500-2.000 innendørs parkeringsplasser.

Her kan du se presentasjonsvideo av prosjektet.

Med parkeringsanlegg er det prosjekter et areal på 80.000 kvm. Slik prosjektet blir presentert i dag er det prosjektert et bebygd areal på 50.000 kvm.

Vil binde byen sammen

Investorene er Sand Bakke og Bergseng er representert via sine selskaper Havsjå Invest og Bergseng Invest. Larkas Arkitekter og Veidekke er med som partnere i prosjektet. Tidligere fylkesmann Kristin Hille Valla er med som rådgiver.

Birger Sand Bakke og Lars Bergseng har store planer på Lillehammer. Foto: Jørn Hindklev

­- Intensjonen er at dette prosjektet skal gagne hele byen. Planen er å knytte Strandtorget og Strandpromenaden mye tettere sammen med Lillehammer sentrum, slik at byen kan framstå som en enhet, sier Lars Bergseng.

Investorene har blant annet planlagt en gondol, i tillegg er det tenkt at en førerløs forbindelse med el-buss som skal knytte den nye bydelen sammen med Lillehammer sentrum.

Sukkerbit for østlig trasévalg?

Det er ingen tvil om at prosjektet presenteres som en sukkerbit i debatten om hvor framtidig firefelts E6 gjennom Lillehammer skal gå. Lillehammer kommune skal om kort tid lande på om det blir et østlig alternativ i eksisterende trasé, eller om ny E6 skal etableres i en tunnelløsning på vestsiden av Mjøsa og Gudbrandsdalslågen. Det er ingen tvil om at næringslivet på Lillehammer iverer for en østlig trasé.

-­­ Vi ønsker gjennom prosjektet å gi Lillehammer et nytt ansikt utad og utnytte potensialet som ligger i dette området så nærme E6 og vi håper dette er et innspill som viser hvorfor det er viktig for Lillehammer som handelsby med det østlige E6-alternativet. Dette prosjektet er et anker for en slik utvikling, sier Sand Bakke.

Investorene opplyser at prosjektet er i en tidlig fase, og at det ikke foreligger klare tall for utbygningkostnader og når prosjektet kan starte opp. Først må trasévalget avklares.

- Med de rette menneskene og med politikere og næringsliv i ryggen, mener vi dette prosjektet er realiserbart. Motivasjonen for prosjektet er at vi kan dra Lillehammer i riktig retning. Klarer man å få til en østlig trasé og dette prosjektet, mener vi det vil være et løft for Lillehammer, sier Sand Bakke.

Ønsker å forsere vegutbyggingen

Investorene mener likevel det kan være realistisk at de fysiske arbeidene kan starte opp i løpet av 5-7 år. Tanken i prosjektet er at E6-traséen fra Strandtorget til Storhove skal kunne forseres.

­- Vi kan ikke vente på at ny E6 står ferdig. Vi ønsker å komme i gang med prosessen og håper de politiske partiene på Lillehammer vil kjempe for våre planer. Det viktigste er å få ballene til å begynne å rulle og få det østlige alternativet forankret politisk, så får vi se hvordan prosjektet utvikler seg til slutt, sier Sand Bakke.

Han avslører imidlertid at det er positive signaler fra aktører som kan tenke seg å drive hotell i området.

Ordfører: - Ambisiøst prosjekt

Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap), sier at dette er et av de mest ambisiøse og spennende prosjektene han har fått presentert i sin tid som ordfører.

- Det er positivt hvis man lykkes med å binde byen bedre sammen slik det blir presentert. Jeg ser på det som overkommelig å løse regulering av området, men faktoren som spiller inn for framdriften er trasévalg for ny E6. Derfor er det viktig at kommunen, Statens vegvesen og utbyggeren nå møtes raskt, sier han.

Veidekke Entreprenør har bidratt som rådgivere så langt i prosjektet på fundamentering og bygningsfysikk for boligdelen i prosjektet.

Geir Andersstuen og Gudmund Lien Bjørnstad i Veidekke. Foto: Jørn Hindklev

- Det er ingen umulighet at vi på sikt vil gå inn på investeringssiden i boligdelen i prosjektet, men det er lang vei fram dit. Dette blir et boligprosjekt med fantastisk beliggenhet, men nøkkelen ligger i å løse kommunikasjonen med sentrum, sier Gudmund Lien Bjørnstad i Veidekke.