Lanserer byggefeilforsikring

Henschien Insurance lanserer byggefeilforsikring med ti års varighet.

I Norge koster byggefeil hvert år flere milliarder kroner. Omtrent halvparten skyldes ingen eller mangelfull prosjektering. Resten er slurv, dårlig håndverk og byggekomponenter som ikke holder mål. De som taper på dette er først og fremst investorer og boligeiere.

Byggefeilforsikring er lovpålagt i våre naboland – men ikke i Norge

Byggefeil har vært et hett tema i Norge i de siste årene. Byggefeilene vi nå ser, er etterdønningene av byggeboomen fra tiden før finanskrisen. Gjennom lanseringen av produktet byggefeilforsikring, gir vi utbyggere i Norge anledning å tegne forsikring som kommer boligkjøpere til gode.

- Vår utfordring er at ikke alle utbyggere er villig å øke kostnadsbudsjettet, før en slik forsikring blir lovpålagt, men vi er optimistisk i forhold til at en slik forsikring vil være en merverdi for boligkjøpere.

Henschien startet arbeidet med å få på plass dette forsikringsproduktet. - Vi har tilegnet oss erfaringer fra Sverige, og det har vært et omfattende arbeid å tilpasse forsikringens funksjon opp mot norsk lov, skriver de i en pressemelding.