Lanserer bok om MVA-håndtering for entreprenører

Tirsdag 13. desember lanserer EBA en bok om merverdiavgiftshåndtering for entreprenører i Næringslivets Hus i Oslo.

Boken skal gi en praktisk og
pedagogisk fremstilling av de mest sentrale bestemmelsene i Merverdiavgiftsloven
knyttet til entreprise og fast eiendom. Håpet er at boken vil bidra til redusert risiko og økt lønnsomhet for de enkelte selskapene.

Bokens forfattere, advokatene Fredrik Falbach og Alexander With fra Deloitte Advokatfirma, vil gp gjennom en rekke saker, lagt opp som en praktisk gjennomgang av avgiftsbehandlingen i tre tenkte prosjekter utført av henholdsvis en egenregientreprenør, en fremmedregientreprenører og av en entreprenør som driver virksomhet i både egen- og fremmedregi. Sentrale temaer vil være prinsippene for beregning av (uttaks-) merverdiavgift samt den avgiftsmessige behandlingen av prisavslag, erstatning, sluttoppgjør mv.

Lanseringen er forbeholdt medlemsbedrifter.

Les mer om arrangementet her