Langeled opp på land

Den første delen av det som vil bli verdens lengste rørledning under vann, vil løftes på land i Easington på østkysten av England tirsdag.

Den nye rørledningen vil forsyne England med opptil en femtedel av landets gassbehov innen 2007. Dette er en svært viktig milepæl i Ormen Lange/Langeled-prosjektet. Forrige helg ble den første delen av rørledningen trukket på land ved det landbaserte anlegget i Nyhamna på Møre, som er under bygging, mens det i dag har vært en tilsvarende inntrekking i Easington. Alle har arbeidet hardt for å sikre at prosjektet følger oppsatt plan, og vi er i rute. Gassen skal etter planen strømme gjennom den nye rørledningen i løpet av oktober 2006, mens prosjektet som helhet skal være fullført innen oktober 2007, sier Hydros prosjektdirektør Tom Røtjer. Med gassreserver opp mot 400 milliarder kubikkmeter og utviklingskostnader i størrelsesorden 66 milliarder norske kroner (8 milliarder euro) regnes Ormen Lange-feltet som det største utbyggingsprosjektet i europeisk offshoreindustri. Gassen vil føres 120 kilometer fra feltet til terminalen på vestkysten av Norge, der gassen vil prosesseres i henhold til salgsspesifikasjoner og transporteres til markedet via en 1.200 kilometer lang eksportrørledning (Langeled) fra Nyhamna til Easington i Storbritannia, heter det i en melding fra Hydro. Godt planlagt operasjon Langeled-prosjektet i Storbritannia medfører mange forberedelser i landingssonen, både før og etter at rørledningen er trukket i land, og også bygging av et mottaksanlegg for måling og trykkavlastning av gassen før den distribueres til britiske forbrukere gjennom Transco-nettet. Rørledningen er lagd i karbonstål og har en diameter på 44 tommer og 25-34 mm tykke vegger. Den er utformet for å forsyne Storbritannia med gass de neste 50 årene, og kommer i land i Easington mellom to eksisterende rørledninger og terminaler som drives av BP og Centrica. Ilandtrekkingen og byggearbeidene på land går blant annet ut på å føre rørledningen inn i en grøft som er gravd på forhånd og en åpen kofferdam fra rørleggingsfartøyet Tog Mor, som ligger ankret opp om lag 400 meter utenfor kysten. En vinsj brukes for å trekke rørledningen fra fartøyet inn i kofferdammen og opp til den endelige gropen hvor tilknytningen til tunnelseksjonen skal skje. Fire uker med rørlegging i Easington Når rørledningen er trygt på land, vil rørleggingsfartøyet fortsette å legge ut 15 kilometer med rør fra stranden og ut. Derfra vil rørleggingslekteren LB200 som startet rørleggingen fra Sleipner-plattformen mot England for noen uker siden ta over rørledningen og fortsette leggingen mot Sleipner-plattformen på norsk kontinentalsokkel. Inntrekkingen og leggingen av de første 15 kilometerne med rør skal etter planen ta fire uker. Offshoreoperasjonen vil sysselsette opptil 15 fartøyer og rundt 200 personer som arbeider for de to hovedleverandørene European Dredging Company og Allseas Marine. Når rørledningen er på plass vil grøften fylles igjen og arbeidet med å fjerne kofferdammen og plattformen påbegynnes. Til slutt vil tilførselsveien til stranden fjernes og klippen gjeninnsettes, slik at det ikke vises noen spor etter det arbeidet som er gjort. Kystlinjen i Easington-området består av ustabile klipper og har en kysterosjon som gir et tap på en-to meter land i året, noe som anses å være blant de høyeste erosjonsratene i Storbritannia. Med tanke på dette og for å påvirke strandsonen så lite som mulig er rørledningen strukket gjennom en 400 meter lang tunnel som er bygd under klippen. Sørlige del i drift i 2006 For å kunne utføre arbeid i tidevannssonen er det satt opp en midlertidig arbeidsplattform og en kofferdam på stranden. Strandplattformen fungerer også som tunnelutgang, og forenkler tilkoblingen av rørledningen offshore med rørledningen som er installert i tunnelen. I tidevannssonen vil rørledningen graves ned på en dybde som tar full høyde for at kysterosjonen er forventet å fortsette. Intensjonen er at rørledningen og tunnelen vil forbli nedgravd i hele levetiden på 50 år. Planleggingen av byggearbeidene for mottaksanlegget er også godt i gang, og alt vil være klart for å ta i mot den første gassen via den sørlige delen av Langeled, som etter planen skal være i drift i oktober neste år. Den nordlige delen vil være klar til å transportere Ormen Lange-gass fra Norge fra oktober 2007.