Langeland har et poeng

- Ikke bare SV, men hele det rød-grønne prosjektet manglet en visjon for valgkampen. Vi var bakpå og måtte hele tiden angripe den andre sidens løsninger. Når det ble tilbakevist, framsto vi som idéløse og forsvarere av det bestående, sier Hallgeir Langeland (SV) til Stavanger Aftenblad. Han har avgjort et poeng.

Det har han også når det gjelder karakteristikken av Finansdepartementet. Langeland mener byråkratene i Finansdepartementet, mer enn politikerne på statsrådskontorene og i Stortinget, har styrt den rød-grønne retningen.

Byråkratenes makt og stilling er blitt et problem i det norske samfunnet. Dessverre synes det ikke som om Jens Stoltenberg og de andre politikerne i Arbeiderpartiet har oppfattet det. For vår del har vi advart mot byråkratenes maktposisjon lenge, men vi har snakket til døve ører.

Ellers mener Langeland at det hadde gått bedre for de rødgrønne om de har hatt en visjon i valgkampen. Han tenker da første og fremst på en grønn transportrevolusjon, med grønne skatter som kunne finansiere en skikkelig tog-satsing, med lyntogtraseer mellom storbyene. Da hadde vi snakket valgkamp, sier han til avisen. Men dessverre - Finansdepartementet og Statsministerens kontor har satt foten ned for mange nye tanker og løsninger, sier Langeland.

Mange ser frem til det oppgjøret Erna Solberg og hennes regjering tar med byråkratiet. Langeland både håper og frykter at Frps Ketil Solvik-Olsen skal detronisere byråkratimakten i Finansdepartementet.

Vi tror at skal den borgerlige regjeringen lykkes, så må det tas et generaloppgjør med de fastgrodde holdningene vi har i landets enorme byråkrati. Det jobber mange flinke kvinner og menn i dette byråkratiet, men det vil være bra for landet om de kanskje jobbet mer med konstruktive og nye løsninger enn det de har vært vant til i de siste årene.

I dag ligger det snubletråder og det er kjepper i hjulene på mange områder. Makter man å rydde opp er man kommet langt. Da kan Norge bli et enda bedre land å bo i – og vi vil på en lettere måte takle de omstillinger vi må gjennom den dagen oljeinntektene minker.

Vi gleder oss over hver oljekrone som vi tjener – men denne rikdommen må forvaltes rett.

Vi må forvalte pengene våre bedre. Det er viktig med en handlingsregel, men da må vi bruke hele handlingsregelen. De siste årene er det brukt alt for lite penger på kunnskap og infrastruktur.

Skal de borgerlige partiene lykkes må man samle seg om en visjon – og man ta de rette grepene.

PS

Hallgeir Langeland mistet plassen sin på Stortinget.