Finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferanse i Marmorhallen om nye økonomiske tiltak. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Lånegarantiordningen forlenges til sommeren

Garantiordningen for lån til bedrifter forlenges til 30. juni 2021, og det åpnes for at garanterte lån kan ha løpetid på inntil seks år.

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier i en pressemelding at ordningen siden mars har gitt mange bedrifter tilgang på likviditet, og at den har bidratt til å sikre arbeidsplasser.

– Behovet for ordningen er der fortsatt, ikke minst på grunn av utviklingen de siste ukene. Dette er et viktig tiltak for å sikre at lånetilbudet til norsk næringsliv opprettholdes i tiden fremover. Nå åpner vi også for at både nye og gamle lån under ordningen kan ha en løpetid på inntil seks år, sier han.

Ifølge tall fra GIEK er det gitt ut over 3.700 lån gjennom ordningen, og samlet har bankene lånt ut 10,9 milliarder kroner.

Endringene i ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan Esa.