Landstrøm. Illustrasjon: Enova

Landstrømanlegg står ubrukt

Enova har siden 2012 delt ut nær 650 millioner kroner til rundt 95 landstrømsprosjekter langs hele kysten. Men flere av anlegg er aldri brukt.

En av hensiktene med tildelingene for å etablere landsstrøm i havnene rundt Oslofjorden er å oppfylle målene i samarbeidsprosjektet Utslippsfri Oslofjord. Hensikten er å kutte klimautslipp, støy og annen forurensning fra båtene mens de ligger til kai.

Drammens landstrømanlegg kostet 25 millioner kroner og sto klart i desember i for. Ikke et eneste skip har brukt anlegget, skriver Kommunal Rapport. Heller ikke i Moss, der landstrømanlegget har stått ferdig siden desember i fjor, har et eneste skip benyttet det miljøvennlige tilbudet hittil.

– Per i dag har ikke ett skip koblet seg til. Det er en felles utfordring de fleste havnene i Oslofjorden har. Det er derfor vi har etablert et samarbeid for å forsøke å påvirke rederne. Det kan bli nødvendig med både pisk og gulrot. De må se at det lønner seg, sier assisterende havnesjef Uvar Vannebo i Drammen Havn IKS.

I motsetning til passasjerbåtene er ikke bulk- og konteinerskipene som frakter varer inn Oslofjorden, bygd for å ta imot landstrøm. Rederne har ikke tatt kostnaden ved å investere i det utstyret som trengs om bord.

Heidi Neilson er miljøsjef i Oslo Havn KF, og hun påpeker at rederne er mest opptatt av å få ned drivstofforbruket når de seiler.

– Jeg tror nøkkelen til suksess er å tilby både landstrøm, lading av elektriske batterier, samt framtidens fornybare drivstoff, som skip vil trenge under seiling, sier hun.