Landskapsarkitekt

FirmaStatens vegvesen
FylkeHedmark
StedHamar
Søknadsfrist12.03.2018

Vi har ledig to 1-års vikariater som landskapsarkitekter på Hamar.

Seksjon for veg- og gateplanlegging er underlagt Ressursavdelingen hos Statens Vegvesen Region øst. Seksjonen har gjennomføringsansvaret for planer etter Plan- og bygningsloven, på alle plannivå, herunder overordnede utredninger, konsekvensutredninger, detalj- og reguleringsplaner samt noe byggeplanlegging for regionens investeringsprosjekter.

Planoppgavene er utfordrende og krever stor grad av tverrfaglig samarbeid internt og utstrakt samarbeid med andre offentlige etater og private aktører.

Arbeidsoppgaver

Du vil få fagansvar for landskap, arkitektur og visuelle forhold i vegplanleggingen. Oppgavene vil kunne omfatte alle typer planleggingsprosjekter fra forprosjekter, kommunedelplaner, detalj- og reguleringsplaner til byggeplaner. Tiltakene omfatter veger, gater, gang-/sykkelveger, kollektivanlegg, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, støytiltak og rassikring. Stillingen omfatter også faglig bistand i byggeplan og anleggsperiode, samt oppfølging og kvalitetssikring av konsulent. Vi benytter i hovedsak NovaPOINT veg og NovaPOINT landskap/ Civil 3D i planleggingen.

Prosjektsamarbeid og tverrfaglighet er noe vi vektlegger og i alle prosjekter jobber vi tverrfaglig.

Vi har eget fagnettverk for landskap og arkitektur som du blir en del av.

Kvalifikasjonskrav

  • Eksamen på masternivå fra universitets- eller høgskole innen fagområdene landskapsarkitektur /by- landskapsplanlegging/ arkitektur
  • Erfaring fra by- og vegplanlegging, gjerne på ulike nivåer og i ulike type prosjekt
  • Erfaring i bruk av dataverktøy (f.eks. NovaPOINT, AutoCad, 3D)
  • Gode formidlingsferdigheter - visuelt, skriftlig og muntlig (norsk)
  • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert, samt til å levere innen gitte rammer og frister
  • Gode relasjonsbyggende egenskaper med evne og vilje til samarbeid og kommunikasjon internt og med andre offentlige etater og private aktører

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne. Du vil i så fall bli varslet.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Irja Mone Urdal, tlf. 93824346.

Søk stilling

Vis flere stillinger: