Landskapsarkitekt - Bodø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist19.10.2014

Vi søker etter landskapsarkitekt til vårt tverrfaglige planmiljø på Ressursavdelingen. Kontorsted vil fortrinnsvis være Bodø, men andre kontorsteder vil også bli vurdert.

I plan- og prosjekteringsseksjonen arbeider vi med et bredt spekter av planprosjekter som spenner fra overordnede utredninger og konsekvensanalyser til detalj- og byggeplaner. Prosjektene omfatter store veganlegg, bygateprosjekt, miljøgater, gang- og sykkelvegtiltak, skredsikring og trafikk­sikkerhetstiltak. I alle prosjektene etableres tverrfaglige prosjektgrupper til å løse oppgavene. Som landskaps­arkitekt får du ansvar for å ivareta hensyn til arkitektur og landskap i utrednings-, plan- og detaljeringsfasen.

Arbeidsoppgaver:

• Overordnet planlegging, utredninger og analyser

• Utarbeidelse av tegninger og beskrivelse til konkurransegrunnlag

• Fagansvar for landskap og arkitektur i tverrfaglige prosjekt, herunder landskapsinngrep og -tilpasning, vegetasjon og formgiving

Kvalifikasjonskrav:

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år

Vi vil legge vekt på at du er:

• Er positiv til uventede utfordringer, og trives med høyt arbeidstempo i perioder

• Har evnen til å ta initiativ og til å arbeide selvstendig innenfor gitte rammer og frister

• Har meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon

• Er pådriver for egen utvikling innen stillingens arbeidsområde

• Bruker digitale planleggings- og presentasjonsverktøy

• Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (arbeidsspråk norsk)

• Har relevant erfaring fra offentlig og/eller privat sektor

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Rigmor Tonstad på tlf. 480 75 844 / rigmor.tonstad@vegvesen.no eller seksjonsleder Svein Ersvik tlf. 909 39 171 / svein.ersvik@vegvesen.no

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

Godtgjørelse etter statens regulativ ved tjenestereiser

• Fleksitid og gode ordninger for avspasering

• Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

• Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

• Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss. For stillingen gjelder en prøvetid på seks måneder.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: