Landmåler/kontrollingeniør GEO-data søkes til tidenes største samferdselssatsing i Bodø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist09.11.2014

Bypakke Bodø er et av regionens store utbyggingsprosjekter som vi i Statens vegvesen Region nord skal utføre i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Vi har ansvar for utbygging av riks- og fylkesveger i prosjektet, der det største delprosjektet er ny riksveg 80 fra Hunstadmoen til Thallekrysset. Delprosjektet omfatter blant annet 5,5 km ny firefelts riksveg, inkludert 2,8 km toløps tunnel fra Hunstadmoen til Bodøelv og seks kryssområder. Prosjektet er komplekst med trafikkavvikling gjennom anleggsområdet, mange naboer tett på anlegget, trange byggegroper, tunnel,konstruksjoner, dype grøftetraseer osv. Les mer på: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/bypakkebodo

Vi søker nå etter landmåler/kontrollingeniør GEO-data som kan bidra i gjennomføringen av dette spenstige vegprosjektet. Stillingen omfatter kontroll og styring av 3D-modeller, mengdekontroll, geometrisk kontroll, styring av geometrisk dataflyt i oppfølgingen av entreprisekontrakter i prosjektet osv. Kontrollingeniøren vil inngå i byggherreorganisasjonen for Bypakke Bodø og bistå i oppfølgingen av flere kontrakter.

Hvem er vi: Bypakke Bodø er en del av prosjektavdelingen i Statens vegvesen og sammen med andre prosjekt er vi tilsammen over 20 medarbeidere samlet på Stormyra i Bodø. Vi kan tilby jobb i et godt og faglig arbeidsmiljø som er stolt over å være med på et spennende og viktig prosjekt. Vi kan love utfordrende og krevende arbeidsoppgaver knyttet til tunneldriving og vegbygging i tettbygde områder. Arbeidssted er Bodø- en by rik på kulturliv og naturopplevelser.

Kvalifikasjonskrav:

Vi leter etter deg som har relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Du bør ha relevant erfaring og gode resultater fra tilsvarende prosjekt fra entreprenør- eller byggherresiden. Har du sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi fravike utdanningskravet.

Vi ønsker også: at du er utadvendt, løsnings- og handlingsorientert i måten du jobber på, og at du trives i tett samarbeid med andre. Vi forventer at du har god skriftlig fremstillingsevne og at du bidrar positivt i et godt arbeidsmiljø.

Både kreativitet og evne til systematisk og ryddig arbeid er viktige egenskaper i denne jobben. Evne til å samarbeide med kolleger er helt avgjørende, og du bør trives ute på byggeplassen. God kontakt og godt samarbeid med entreprenører og konsulenter er like viktig som fagkunnskap og teknisk innsikt. Du representerer Statens vegvesen overfor samarbeidspartnerne våre. Du må ha førerkort klasse B.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos prosjektleder Odd Inge Bardal tlf. 902 54 929, e-post odd.bardal@vegvesen.no.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk her

Vis flere stillinger: