Lander Norges største EU-prosjekt innen energi

Tolv europeiske aktører, herav fem norske, har blitt tildelt det største norsk-ledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noensinne.

Prosjektet INVADE tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på. De norske partnerne er Smart Innovation Østfold, Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og NTNU. Tildelte midler er på 125 millioner kroner, hvorav hele 68 millioner går til de norske partnerne.

- Vi er svært stolte over å få tildelt et så stort EU energiforskningsprosjekt. Dette er en solid internasjonal anerkjennelse av vårt miljø og vår kompetanse, sier Dieter Hirdes, direktør Forskning & Innovasjon og INVADE prosjektkoordinator i en pressemelding

Ny teknologi utfordrer eksisterende kraftmarked
INVADE vil legge grunnlaget for økt konkurranse i energimarkedet og fremme nye forretningsmodeller og strategier for eksisterende energi- og teknologiselskaper. Dette vil utfordre gamle teknologier og forretningsmodeller ved å utløse etableringer av nye, innovative aktører i markedet. INVADE er resultat av politiske, miljømessige og markedsmessige prosesser, og tar sikte på å foreslå, teste og validere innovative energiløsninger i det europeiske kraftmarkedet.

Partnernes ekspertise innen energi, IT og teknologi, mener de selv gir et solid utgangspunkt for tverrfaglig forskning, integrering av ulike teknologiske komponenter og utvikling av nye forretningsmodeller. Prosjektet involverer næringsliv, akademia og sluttbrukerne, som sammen legger grunnlaget for å bringe et vellykket produkt til markedet. INVADE-plattformen vil basere seg på ny teknologi innen Big Data Analytics. INVADE representerer også det første store resultatet av samarbeidet mellom 41 aktører innen energi, teknologi, akademia og offentlig sektor i et nasjonalt senter for energiinformatikk.

- INVADE går i spissen for innføringen av banebrytende IT-systemer i energibransjen, sier Jørgen Kildahl, tidligere toppleder i Statkraft og E.ON SE.

- Endelig er vi på vei til å se løsninger som vil være i stand til å løse svært komplekse problemer som tradisjonelle systemer hittil ikke har klart å håndtere, legger han til

Det største norskledede prosjektet innen Energi
Prosjektet er det nest største norsk-ledede prosjektet i hele Horisont 2020, og det største innen energi. Av en total tildeling på 125 millioner vil 68 millioner kr gå til norske prosjektpartnere som alle er tilknyttet ekspertisesenteret NCE Smart Energy Markets.

Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkt (NCP) for Horisont 2020 Energi, Tor Ivar Eikaas, har fulgt søknadsprosessen tett med råd og veiledning.

- Vi gratulerer Smart Innovation Østfold for nok en vellykket søknad til Horisont 2020. En seiglivet myte om at man ikke kan lykkes med søknader med for stor andel til norske aktører bør nå være avlivet; for andre gang lykkes Smart Innovation Østfold som koordinator i en søknad hvor mer enn 50 prosent av midlene går til norske aktører. INVADE vil være et viktig bidrag for å realisere de felles-europeiske utfordringene innen smarte nett og energilagring, inkludert energiinformatikk og nye forretningsmodeller, sier han.