Lån mer?

Hele ekspertpanelet av sosialøkonomer har nå kastet seg over Trygve Hegnar som sier at folk kan låne mer penger. Hegner peker på at det nå er et historisk lavt rentenivå i Norge fastrentetilbudene har aldri vært bedre og disse tilbudene mener Hegnar at folk kan benytte. Vi er for så vidt enig med Hegnar. Men folk må selvsagt vite hva de gjør og i dette ligger det selvsagt ikke at alle kan låne penger til all verdens formål. Man må selvsagt ha evne og vilje til å betale tilbake.

Men det å investere i boligeiendommer i sentrale områder eller hytteeiendommer i attraktive områder ser vi ikke på som noen særlig risikosport. Vi mener at slike eiendommer kan stige sterkt i pris i årene som kommer og det å gå inn i slike eiendommer med dagens lave renter må være fornuftig. Vi vet at svært mange mennesker har store verdier bak sine lån og faren for kollaps slik vin opplevde på slutten av 1980-årene har vi liten tro på. Selv om mange eksperter i lange tider har snakket opp renten, har den holdt seg lav. Og slik verden er rundt oss tror vi også at renten vil holde seg på et lavt nivå lenge. Kronekursen stiger sterkt og økes renten nå er vi redd for at store deler av næringslivet kan ødelegges og tusenvis av arbeidsplasser kan gå tapt. Den risikoen kan vi ikke ta. Men som sagt den enkelte må selv finne ut hva man kan låne. Men det å låne penger nå er slett ikke noen dum sak.