Erik Lahnstein

Lahnstein går på dagen fra Skogeierforbundet

Erik Lahnstein gikk tirsdag av som administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. 

– Det har vært et privilegium å få jobbe for å fremme interessene til norske skogeiere. Jeg er svært takknemlig for at styret har gitt meg et stort handlingsrom, sier Lahnstein i en pressemelding.

Styreleder Olav A. Veum i Skogeierforbundet sier til Nationen at det ikke ligger noe dramatikk bak avgjørelsen, men at forbundet ønsket å ha et større fokus på forbundets «primæroppgaver overfor skogeiere».

– Vi har blitt enige om å avslutte samarbeidet, sier han.