Lagunen Storsenter åpner 50.000 nye kvadratmeter

Etter en byggeperiode på halvannet år har Lagunen Storsenter utenfor Bergen utvidet senteret med ca. 50.000 kvadratmeter og 50 nye butikker og spisesteder.

– Vi gleder oss over å kunne åpne nye Lagunen. De siste 18 månedene er Lagunen utviklet bymessig. Dette innebærer fortetting og urban struktur, med kvartaler, gågater og allmenninger, levende fasader, parkering under bakken og et utvidet handels- og serveringstilbud, sier Knut Eliassen, som er administrende direktør for Lagunen Storsenter, i en pressemelding.

Den offisielle åpningen av den nye delen på Lagunen er 14. november.

Totalt består det første byggetrinnet av cirka 50.000 kvadratmeter ny bygningsmasse fordelt på ulike formål som handel, servering, fellesarealer, uteområder og parkering.

Målet har vært å integrere det regionale kollektivknutepunktet for buss og bybane og de nye handels- og serveringsarealene best mulig med eksisterende handelsareal, slik at publikum får en enda bedre opplevelse ved et besøk til Lagunen Storsenter.

– Vi både tror og håper vi har lykkes, sier Eliassen.

Etter utbyggingen har senteret totalt cirka 150.000 kvadratmeter bygningsmasse. Lagunen tilbyr blant annet gratis Wifi, personal shopper og billettløsparkering med skiltgjenkjenning via appen ParkLink.

Høsten 2019 åpner kinosenter og treningssenter på Lagunen.