Lager seg for Løvenskiold

Mens Byggmakker trapper ned lagerfunksjonen og Optimera Gruppen drømmer om et sentrallager, er Løvenskiold Handel nå klar til å vise frem sitt moderne logistikksenter på Fossum.

Finnes ikke bedre i vår bransje, slår konsernsjef Carl Otto Løvenskiold i Løvenskiold-Vækerø beskjedent fast. Etter at et lager i Trondheim er nedlagt og lageret til malinggrossisten Christ. Engebretsen på Ski i fjor vår ble avviklet og flyttet til Fossum kombinert med at det først på fjoråret ble brukt 30 millioner til opprustning og modernisering av kontorer, fremstår nå Fossum som Løvenskiold Handels power-senter stappfullt av IT og med bransjens bredeste sortiment. På enorme 15 000 kvadratmeter med behagelig temperatur omsettes det byggevarer, jernvarer, verktøy, trevarer, maling og kampanjevarer for 650 millioner kroner. Og omsetningen er økende. Økende milliard-omsetning Tar vi med naboene Maxbo Proff Fossum samt trelast fra Fossum Bruk, som for øvrig leverer varme til oppvarmingen av lageret, står Løvenskiolds industriområde for en total distribusjon i milliard-klassen. Til sentrallageret er det knyttet 200 leverandører, mens det daglig går ut tranportbiler i 20 distribusjonsruter landet rundt. Mottagere er kjedene i Løvenskioldsystemet, først og fremst Maxbo, men også Byggern, Smart, FABO samt frie forhandlere og samarbeidspartneren og konkurrenten Byggeriet som er eid av Mestergruppen. Rasjonell samling Logistikk er en helintegrert del av vår virksomhet. Derfor har vi har valgt å samle alle de produktene som vi skal stå for distribusjonen av, her på Fossum. Vår jobb er nå å jage kostnader for å kunne flytte varene på billigst mulig måte, sier konsernsjef Løvenskiold som mener det nye lageret gir muligheten til å drive mest mulig rasjonelt. Her opplever vi vesentlig bedre kapasitetsutnyttelse, et mer behagelig arbeidsmiljø for våre ansatte samtidig som vi får samlet varestrømmen og administrasjonen av den under samme tak, sier han. Men systemet er også rasjonelt vår våre kunder, fremholder Løvenskiold som opplyser at Fossum er bransjens mest effektive logistikksenter som tilbyr ett kontaktpunkt, ett ordrepunkt, en leveranse samt en faktura. Dessuten kan våre kunder få tilgang på sortiment fra flere fag og bransjer, legger han til. Høy servicegrad Vi ønsker å tilby kunden trygghet slik at de kan konsentrere seg om egen daglig drift, sier Carl Otto Løvenskiold som opplyser at målet er å kunne dekke 95 prosent av bestillingen og levere innen 24 timer, og så langt er servicegraden høyere. Slik var det ikke på vårparten i fjor. Man erkjenner at flyttingen av malingrossisten til Fossum kombinert med ny distribusjon til Byggern-medlemmer i Sør-Norge ble vel mye på en gang. Innkjøringsproblemene er imidlertid nå glemt. Nå fungerer det og Byggern-sjef Ove J. Snuruås har for lengst uttrykt til tilfredshet. Datastyrte heislagre Logistikk-direktør Steinar Larssen henleder oppmerksomheten på det nyeste innen lagerteknologi, såkalte datastyrte heislagre. 3 000 av totalt 10 000 varelinjer ligger i bokser som inngår i heissystemer som strekker seg helt oppunder taket. Det er her snakk om små og lettere varer samt varer av høy verdi. Heislageret er forberedt for en utvidelse til 4 000 artikler, sier han og opplyser at denne type lager også representerer en sikkerhet mot svinn.