Lærlinger Byggdrifterfaget

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist02.03.2020

Til Statsbygg søker vi inntil åtte lærlinger i byggdrifterfaget. Lærlingene tilbys en spennende og innholdsrik læretid i Statsbygg på ulike eiendommer rundt omkring i landet. Det skal ansettes inntil fire lærlinger i Oslo, to lærlinger i Kristiansand-området og to lærlinger i Halden-området. Læretiden vil være 2,5 - 3 år, avhengig av antall fullførte år på videregående skole. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev i byggdrifterfaget med yrkestittel byggdrifter.

Sentrale oppgaver innen drift og vedlikehold av Statsbyggs eiendommer i region øst, blant annet:

 • Oppfølging av leietakere, brukere og leverandører
 • Innkjøp av varer og tjenester
 • Energiovervåking, energiøkonomisering og oppfølging av miljøkrav
 • Drift og styring av SD-anlegg og eiendommenes tekniske anlegg
 • Bidra til gjennomføring, systematisering og tilrettelegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Bidra til verdibevarende vedlikehold og drift av eiendommen

Arbeidsoppgavene vil følge en tilpasset opplæringsplan, og man må være innstilt på å jobbe selvstendig og problemløsende med mange forskjellige oppgaver.

Kvalifikasjoner

Til byggdrifterfaget tegnes det lærekontrakt direkte etter videregående skole. Søkere som i tillegg til fullført Vg1 Bygg og anleggsteknikk også har Vg2 Klima-, energi og miljøteknikk eller Vg2 Byggteknikk vil få en læretid i Statsbygg på 2 ½ år. Søkere som kun har fullført Vg1 Bygg og anleggsteknikk vil få en læretiden i bedrift på 3 år.

Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Lærevillig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og samarbeidsvillig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr
 • Etter særavtale om avlønning av lærlinger i staten avlønnes du i % av lønnstrinn 29, for tiden kr 339 000,- per år etter følgende lønnsstige (ved to års læretid):

1. halvår 30%, 2. halvår 40%, 3. halvår 45%, 4. halvår 55% og 5. halvår 80% av kr 339 000,- pr år. Etter særavtalen vil man ved tre års læretid ikke få lønn første halvår. Vi tilbyr i tillegg et godt og variert fagmiljø, kyndig veiledning i hele læreperioden og samarbeid med andre lærlinger. I tillegg vil du delta på samlinger for alle Statsbyggs byggdrifterlærlinger samt mulighet for å ta del i lærlingnettverket til OK stat (www.okstat.no)

Kontaktinformasjon

Kristi Nyblin

fung. avdelingsdirektør

482 73 098

Svein Erik Hammer

seniorrådgiver HR

971 78 075

Søk stilling

Vis flere stillinger: