Lærling hos Hæhre Entreprenør AS

Hæhre Entreprenør AS er en av Norges største anleggsentreprenører med hovedfokus på store samferdselsprosjekter, kraftutbygging og andre større anleggsprosjekter hvor vi kan utnytte vår unike kompetanse og erfaring. Vi håndterer hele spekteret av kontrakts former fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell- ingen oppgave er for utfordrende! I vårt arbeid er stolthet et nøkkelord; stolthet over å bidra til verdiskapning, både for samfunnet og for bedriften.

Firma Hæhre Entreprenør
FylkeHele landet
Søknadsfrist01.03.2020

Hæhre er en spennende arbeidsplass hvor du får prøve deg fra første stund i et tett og uformelt miljø. Vi er en godkjent lærebedrift og tar årlig inn over 30 lærlinger, innenfor følgende fag:

  • Veg- og anleggsfaget
  • Fjell- og bergverksfaget, hovedområde boring og sprengning i dagen
  • Fjell- og bergverksfaget, hovedområde boring og sprengning i tunnel
  • Betongfaget
  • Anleggsmaskinmekanikerfaget
  • Anleggsmaskinførerfaget
  • IKT-servicefaget
  • Kontor -og administrasjonsfaget

Hos oss er vi opptatt av kvaliteten på opplæringen vi yter til hver og en. Vi skal bidra til å utvikle dyktige fagarbeidere som trives i jobben og som kjenner trygghet og opplever mestringsfølelse. Mange av de som i dag er nøkkelpersoner i Hæhre startet som lærlinger.

Som lærling i Hæhre vil du jobbe med flere av bransjens beste anleggsarbeidere på noen av Norges største og mest utfordrende anleggsprosjekter. Vi verdsetter din innsats og tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Vår søknadsfrist er 1. mars. Etter denne datoen vil vi vurdere søknadene som har kommet inn. Alle som søker hos oss får en tilbakemelding når vurderingen har blitt gjort, og senest 1. mai. For de som takker ja til et eventuelt tilbud blir det oppstart i august.

Søk her

Vis flere stillinger: