Lær om lyd i bygg

StedOslo, Norge
ArrangørSINTEF Byggforsk
Fra22.04.2015
Til22.04.2015
TidspunktOnsdag kl 10.00 - 15.00

SINTEF Byggforsk har gjennom mange år arbeidet med dokumentasjon av lydforhold i bygninger som underlag for prosjekter­ing. Tema på seminaret er lydforhold i bygninger, forskriftskrav, konstruksjonsdata, beregningsverktøy og dokumentasjon.

– Med dette seminaret ønsker vi å informere om hvordan SINTEF Byggforsk kan bistå byggenæringen på lydområdet, sier seniorforsker Sigurd Hveem.

Det er stadig økende krav til dokumentasjon av overenstemmelse med regelverk ved prosjektering. SINTEF Byggforsk vil i seminaret ta for seg hele regelverkshierarkiet, samt dokumentasjonsnivåer på lydområdet.

Følgende vil bli diskutert:

– Funksjonskrav (Byggteknisk forskrift)

– Preaksepterte ytelser (veiledning til Byggteknisk forskrift)

– Spesifiserte ytelser som grenseverdier for lydforhold
(NS 8175, klasse C).

– Forhåndsdokumentert løsning/dokumentasjon av ytelse ved prosjektering blant annet gjennom SINTEFs lydpublikasjoner (Byggforskseriens anvisninger, rapporter, godkjen­ninger, sertifiseringsdokumenter o.l.)

– Byggevaredokumentasjon ved målinger i lydlaboratoriet (laboratoriedata)

– Dokumentasjon ved beregninger basert på egenskapsdata for enkeltkomponenter fra laboratoriedata

Målgruppen for seminaret er rådgivere, materialprodusenter, byggherrer, entreprenører og andre interesserte.

Påmeldingsfrist: 8. april

Program og påmelding