Lær av Vegdirektøren

Etter at det ble skifte av vegdirektør i Norge, har det også blitt et helt nytt og bedre samarbeidsklima mellom vegvesenet og de private aktørene. Det er ikke tvil om at det blir laget langt mer vei og gjort langt mer vedlikehold for pengene nå enn tidligere. Nå må statsråd Liv Signe Navarsete og sjefen for Jernbaneverket sørge for at det samme skjer i Jernbaneverket. Der råder dessverre fortsatt en del gamle holdninger.

Hele kjørevegen for jernbanen i Norge er i sørgelig forfatning. Nå er det stor politisk vilje til å satse på jernbanen - og det står ikke på penger. Det er også andre aktører enn Jernbaneverket som er kapabel til å ta fatt på oppgavene, men disse slippes ikke inn i varmen.

Nå må det øyeblikkelig skje noen dramatiske endringer i styringen av jernbaneprosjektene - det gjelder både nye anlegg og det gjelder vedlikehold.

Har ikke Jernbaneverket selv planleggingskapasitet og annen kapasitet - så må man kjøpe slik kapasitet utenfra. Tilliten både til Jernbaneverket og NSB er tynnslitt etter alle forsinkelser og kanselleringer av tog gjennom en årrekke. Det er nesten ikke en morgenstund uten at man i radioen kan høre om en eller annen kjøreledning som er falt ned.

Det er nå betydelig ledig kapasitet i anleggsnæringen i Norge til å ta oppdrag også for Jernbaneverket. Det er også spesialbedrifter som på kort varsel kan øke sysselsettingen. Nå går mange av disse bedriftene for halv maskin. Mange mennesker er permittert på grunn av mangel på oppdrag.

Blir det ikke raske endringer - kan det jo være at vegdirektøren for en periode også rydder opp i Jernbaneverket. Nå vil jo aldri det skje, men at Jernbaneverket har mye å lære av Vegvesenet er opplagt.