Lade skole

Når omkring 550 elever i august inntar nye Lade skole til 380 millioner kroner i Trondheim, har skolen allerede fungert som lærested i to år, gjennom hele byggeperioden. 39 lærlinger fra ti ulike fag har nemlig nedlagt 15.000 arbeidstimer på skolen.

Fakta

Prosjekt: Skole/idrettshall (+ bydelspark)

Byggherre: Trondheim Kommune

Prosjektkostnad: 382 millioner kroner for bruksklar skole, inkludert utstyr og inventar

Totalt areal: 10.742 kvadratmeter

Kontraktssum: 270 millioner (inkl. mva.)

Entreprenør: BetonmastHæhre Trøndelag

Arkitekt og prosjekteringsledelse: Eggen Arkitekter

Landskapsarkitekt: Løvetanna Landskap

Rådgivere: RIB, RIG, RIAku: Multiconsult l RIByFy, ITB, RIVA, Miljøgeologi: Rambøll l RI Veg: Norconsult l RIBr: COWI

Underentreprenører og leverandører: Rør og ventilasjon: Oras l Elektro: GK Elektro l SD-anlegg og automatikk: Siemens l Grunnarbeider: Arne Hernes l Utomhus: 3 Kløver l Spunt og peling: NFT l Betongarbeider: Horneberg Bygg l Gulvstøp, membran, isolasjon: Tiller Vimek l Stålkonstruksjoner: Orkdal Industriservice l Prefab betong: Spenncon l Massivtre og limtre: Woodcon l Mur/puss/flisarbeid: Mursystem l Hovedtrapp og håndrekker: Melby Snekkerverksted l Parkett: ABS Parkettgruppen l Porter: Hørmann l Las/beslag: Dormakaba l Taktekking og membran: IcopalTak l Sedumtak: Bergknapp l Blikkenslager: Tak og fasadespesialisten l Smed: Alumetall l Solskjerming: Hunter Douglas l Glass/aluminium: Glassmester Solbjør l Aerogel: Aerogel Norge l Maling og gulvbelegg: Brøttemsmo og Lervik l Sportsgulv og utstyr: Unisport l Systemvegger: Modulvegger l Systemhimling: Valtec l Skyvevegger, blokkvegg, teleskopamfi: Trysil Byggprodukter l Spilevegger, kjøkken og auditoriestoler: Otretek l Isolering: Isoenergi Midt-Norge l Branntetting: Norsafe Brannsikring l Heis: Otis l Stikning: Nidaros Oppmåling l Stillas: Aluhak Stillas Trondheim l Vinduer: Lian l Dører: Tore Ligaard l Byggevarer: Byggmakker Gipling

Basert på prinsipper kjent fra «Varde-prosjektet», har Lade skole i byggeperioden fungert som tilrettelagt opplæringsarena. Alle leverandører er, så langt praktisk mulig, pålagt å ta inn læringer i forbindelse med oppdraget. Formålet har vært å sikre god yrkes-faglig opplæring gjennom godt håndverk og samhandling mellom lærlinger på tvers av fag.

– Med utgangspunkt i timetallet, kan vi si at lærlinger har bygget omkring 12 prosent av Lade skole. Og de har gjort en god jobb, sier prosjektleder Morten Marøy fra byggherren, Trondheim Kommune. Også prosjektleder Tore Hinsverk fra entreprenør BetonmastHæhre Trøndelag, er tilfreds med erfaringene fra sitt første praktiske møte med Varde-modellen.

– Byggingen av Lade skole har med dette gitt et viktig samfunnsmessig bidrag til utdanning av hardt tiltrengte fagarbeidere, og det er en god ting, sier Hinsverk.

Lærlingene er også tilfredse

– Et stort flertall av lærlingene som har svart på en undersøkelse, sier at de er svært fornøyd/fornøyd med erfaringen, at de har lært mye nytt, og blitt sikrere på at de har valgt rett yrkesvei, forteller Morten Marøy.

Lade skole har per i dag cirka 550 elever. Den nye skolen er prosjektert som en barneskole for 1. - 7. trinn, med kapasitet på 700 elever pluss 40 plasser for minoritetsspråklige elever. I noen år framover vil skolen også ha elever i 8. – 10. trinn.

Lade skole ligger i et kulturhistorisk viktig område, med landemerker som middelalderkirken Lade kirke og lystgården Lade Gård (hovedkvarter for Reitan/Rema) som nære naboer i sør og øst. Mot nord grenser skolen til et etablert villaområde.

Skolen er bygget langs en øst/vest-akse, og fasaden mot nord måler hele 120 meter. Skolen har to hovedetasjer, med en tilbaketrukket tredje etasje. En idrettshall på ca 2250 kvadratmeter er integrert i skolebygget. Idrettshallen (Ladehallen) har en samlet hallflate på 45 x 25 meter, som kan deles i tre mindre flater. Hallen har fire garderober, og tribunen har plass til cirka 120 tilskuere.

Taket på hallen skal brukes som skolegård og supplement til øvrige ute/aktivitetsarealer for elevene. Skolen vil med sin utforming, funksjon som «storstue» og kulturarena, uteområder og tilknyttet ny bydelspark, bety en oppgradering av nærområdet som alle-rede er et meget attraktivt boligstrøk i Trondheim.

Leire og nervegassmotgift

Vanskeligere grunnforhold enn antatt er medvirkende årsak til at skolen ble ferdigstilt en liten måned etter opprinnelig plan.

Den aller østligste delen er sprengt inn i fjell, ellers var det både bløtere og dypere leirgrunn enn antatt. Store deler av tomta måtte derfor peles. Til sammen omkring 4.000 løpemeter, fordelt på 161 peler (stålsøyler fylt med betong) i lengder fra seks-syv og helt ned til 40 meter før de møtte fjell. I tillegg er det bygd støttemurer i vesentlig større omgang enn først antatt. Grunnen bød også på andre overraskelser, i form av «krigsminner» etter tyske okku-pasjonstropper. Blant annet ble det funnet større mengder plastflasker og bakelittbokser med et pulver som etter analyse viste seg å være motgift mot nervegass. Noen rustne gassflasker fra krigens dager viste seg heldigvis bare å inneholde oksygen. Men funnet av slike ting medførte at området måtte fin-sorteres av eksperter før grunnarbeidene kunne fortsette.

Bygget i massivtre

Et kjennetegn ved Lade skole er utstrakt bruk av tre som byggemateriale. Med unntak av vestibyleområdet, hvor store spennlengder tilsa bruk av stål og betong, er det brukt søyler og dragere i limtre. Noen bærende konstruksjoner er utført i massivtrevegger, og dekkene er i massivtre.Også utvendig fasade, og innvendige vegger er utført i tre. Fasaden består av stående, ubehandlet saktevokst furupanel, samt en blanding av laminatplater og brannimpregnerte trepaneler ved inngangspartier.

Lade skole er bygget som passivhus. Skolen er koblet til fjernvarmenettet og har vannbåren varme gjennom radiatorer og noe gulvvarme. Det er fire tekniske rom; en felles varmesentral, samt tre ventilasjonstekniske rom. Belysningen er sensorstyrt. Det er linoleum på alle gulv i fellesarealer, klasserom og møterom. Det er sedum på alle tak, med samlet flate på over 3.000 kvadratmeter.

Alle klasserom er lagt mot nord. Dermed slipper man problem knyttet til oppheting og solskjerming. Over alle vindu er det montert et aerogel-felt som bidrar til å gi mer lys, dypere inn i rommet. I tillegg har materialet også en isolerende effekt. Bruken av aerogel i Lade skole er en førstegangserfaring for både byggherre og entreprenør.

Hvert klasserom er dimensjonert for 25 elever. Klasserommene er koblet to og to, delt med skyve/foldedører. Det er egne vaskerenner og avfallsstasjoner i for hvert klassetrinn.

I tillegg til klasserom, arbeidsrom for lærere og personalrom, har skolen selvfølgelig alle tilhørende spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk, musikk, naturfag, samt bibliotek. En spesiell, liten juvel er skolens «sanse/formidlingsrom». Det er en amfiformet hule, med en himmelhvelving hvor hundretalls lysdioder danner ulike stjernetegn – nærmest et miniplanetarium. Fargen er beroligende dyp blågrå, og belysningen kan dimmes etter behov.

Alle elevinngangene er lagt ut mot skolegården på sørsiden. Utearealene er sør/østvendte med gode solforhold og skjermes av skolebygget mot vinden fra nord og vest. Inngangsparti og svalganger er dekket av tak og gjør det bedre være ute på dager med dårlig vær.

Hovedinngangen vender mot nord. Derfra kommer man rett inn i skolens sentralrom/vestibyle som knytter sammen alle funksjoner i bygget. Et nærmest ikonisk blikkfang, er skolens hovedtrapp. Den skulpturelt utformede vindeltrappen binder sammen alle de tre etasjene. Ikke bare er den elegant, det skal også værer Nord-Europas største vindeltrapp i tre, laget av Melbye Snekkerverksted.

I vestibylen blir man også introdusert fordeler av skolens utsmykningsprogram. Akkurat da Byggeindustrien besøkte Lade skole, var Ålesund-kunstneren Karin Augusta Nogva i ferd med å ferdigstille store billedflater på vestibyleveggene.; en miks av sjablong-tegning og utskjæring i treveggene. Andre steder på skolen blir det kunst i form av glass og skulpturer.

Deler av vestibylen skal fungere som skolens kantine, direkte tilknyttet kjøkken. Fra vestibylen er også adkomst til administrasjonen, aula, auditorium og idrettshall. Aulaen er i utgangspunktet en black box - skilt fra vestibylen med en foldevegg. Aulaens tribune er flyttbar, slik at aulaen kan åpnes mot vestibylen. Det sikrer fleksibel bruk, og det er mulig å se for seg arrangementer for opp til 700 mennesker. Lade skole blir også base for tre korps; eget skolekorps, samt Ila Brassband og Nidarholm Musikkforening. Skolen er spesielt tilrettelagt for korpsaktiviteten.

Godt samarbeid

– Vi har hatt en særdeles godt og ryddig samarbeid med kontraktspartnerne, understreker kommunens prosjektleder Morten Marøy. Han karakteriserer entreprenøren BetonmastHæhre som meget dedikert og kompetent. De stilte med et samkjørt team som brakte med seg nyttig erfaring fra byggingen av Åsveien skole og det nye Hist/NTNU-bygget på Kalvskinnet i Trondheim. Marøy roser også Eggen Arkitekter og dette kontorets store erfaring og kunnskap om bygging av skoler, og Trondheim kommunes preferanser.

– For oss er Lade skole er et flott og viktig prosjekt. Vi er stolte av å være med å bygge gode skoler, og bidra til miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Skolen er et komplisert bygg, som har bidratt til at vi har fått økt vår kompetanse, sier prosjektsjef Tore Hinsverk i BetonmastHæhre som fikk entreprisen i konkurranse med andre sterke aktører som HENT, Skanska og Veidekke.

BetonmastHæhre har tidligere bygget Åsveien skole og Øya Barnehage i Trondheim i massivtre. På Åsveien var hele leveransen satt bort i underentreprise, men etter å ha montert massivtreet på Øya Barnehage selv, satset de på å gjøre det samme på Lade skole.

– Selv om skolen er et mye større og mer komplisert prosjekt, konstaterer vi med glede at det gikk bra. Vår erfaring og kompetanse på massivtre økser for hvert prosjekt vi gjennomfører, sier Hinsverk.

Han beskriver forholdet til byggherren som veldig godt.

– De har lagt til rette for stor grad av åpenhet, ærlighet og samarbeid gjennom hele prosjektet. Dette har bidratt til et prosjekt hvor folk har trivdes, og engasjert seg for å få til et best mulig prosjekt. Det samme forholdet har vi hatt til Eggen Arkitekter, understreker Hinsverk.