Laboratorieingeniør/fagspesialist - Trondheim

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet.

Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Firma Statens vegvesen
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist06.05.2018

Er du vår nye fagspesialist på bituminøse bindemidler?

I Lab- og vegteknologiseksjon i ressursavdelingen i Statens vegvesen Region midt er det ledig stilling som fagspesialist på bituminøse bindemidler.

Ressursavdelingen med sine 200 medarbeidere er intern tjenesteleverandør, og utfører rådgivning, planlegging, spesialistfunksjoner og tekniske tjenester. Lab- og vegteknologiseksjon er én av 6 seksjoner i ressursavdelingen og har 21 medarbeidere fordelt på kontorer i Molde, Trondheim og Steinkjer. Vi utfører oppgaver innen veg- og materialteknologi i Region midt (Trøndelag og Møre og Romsdal). Gjennom spesialistfunksjonen for overbygning utfører vi også oppgaver for hele etaten.

Den utlyste stillingen inngår i et vegteknisk fagmiljø, med vegteknologer, kontrollingeniører, laboranter og fagspesialister. Laboratoriets virksomhet omfatter testing av asfalt, bituminøse bindemidler, steinmaterialer, betong og grunnprøver, samt støvmålinger. Det utføres også prøvetaking, feltundersøkelser, tilstandsmålinger på veg, dimensjonering og utarbeidelse av forsterkningstiltak.

Kontorsted for stillingen er ved Sentrallaboratoriet Trondheim, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller.

Det må påregnes noe reising.

Hva skal du jobbe med?

 • Laboratorietesting
 • Tolking og rapportering av måledata
 • Kvalitetssikring av instrumenter og analyseresultater
 • Utprøvning, utvikling og etablering av nytt måleutstyr og nye målemetoder
 • Holde presentasjoner på kurs og konferanser
 • Sentral deltakelse i forskning og utviklingsprosjekter
 • Bidra i faglige nettverk
 • Rådgivning av byggherre
 • Bidra i vegdirektoratets arbeid med etatens håndbøker og europeiske standarder

Da Statens vegvesen er under endring, forventer vi at du har en fleksibel og løsningsorientert holdning til eventuelle endringer både i oppgaver og ansvar.

Hvem er du?

Du bør ha relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no)

Relevant arbeidsarbeidserfaring innen fagområdet er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Følgende personlige egenskaper er relevante for stillingen:

 • Kommunikasjonsevne
 • Samarbeidsevne og relasjonsbygging
 • Strukturert og effektiv
 • Nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • Gjennomføringsevne
 • Bruk av IT-verktøy
 • Godt språk (norsk og engelsk) - både skriftlig og muntlig
 • Det kreves førerkort klasse B.

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Vi tilbyr ellers:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et engasjert, faglig sterkt og godt arbeidsmiljø
 • Gunstige arbeidstidsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for etter- og videreutdanning

Annet

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Wenche Hovin tlf. 415 62 157.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine vitnemål. Originale vitnemål og attester samt kopier tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stilling

Vis flere stillinger: