Arkivfoto

LAB Entreprenør bygger boligprosjektet Elsesro Brygge i Bergen

LAB Entreprenør AS, et datterselskap av AF Gruppen (AFG), er valgt av Elsesro Brygge AS som entreprenør for bygging av boligprosjektet Elsesro Brygge i Sandviken i Bergen.  

Elsesro Brygge AS er eiet av Profier AS, Huis Invest AS og Storm Eiendom AS. Kontrakten omfatter grunnarbeid inkl. alle pele- og spuntarbeid mot sjø, samt komplett bygging av 80 leiligheter fordelt på fem bygninger med tilhørende utomhusarbeider. 

All parkering vil skje i et semiautomatisk parkeringsanlegg plassert i egen parkeringskjeller i bygningen som har beliggenhet lengst fra sjøen. Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på 216 millioner kroner (ekskl. mva.). Arbeidene starter i juni 2016 og planlagt ferdigstillelse er i løpet av 2. kvartal 2018.