La deg ikke lure!

Mange av våre lesere og annonsører får nå stadig oftere pågang fra ulike mer eller mindre seriøse medieaktører som har kataloger eller nye blader eller andre medieprodukter som man vil dytte på folk. Ofte er det til dels svært aggressive selgere som tar kontakt, og det er ikke grenser hva de kan love. Mange av disse pågående selgerne omgår dessverre sannheten på en lemfeldig måte.

Annonsører reagerer sterkt når de sjekker disse aktørene nærmere i sømmene. Det samme gjør messearrangører og andre som har et arrangement. En del av de useriøse aktørene seiler ofte under falsk flagg. De påstår at de selger på vegne av en messe, en organisasjon eller også på vegne av store aviser som gjerne distribuerer de magasinene som produseres.

I de aller fleste tilfeller finnes det ingen slik avtaler. Dette er aktører som kaster seg inn i alle næringer – og de slår til der de vet at det er noen kroner å hente. Dessverre hender det at noen av de påståtte magasinene/katalogene aldri kommer ut hverken i trykket form eller digitalt på internett. De bedriftene som er blitt lurt trill rundt får uansett faktura – men dessverre er dette da helt bortkastede penger.

Rent redaksjonelt er dette makkverk. Spesielt når slike useriøse blader kaster seg inn i saker av faglig karakter blir det ofte helt feil. Faglige begreper brukes ofte helt feil. Ellers blir det feil dersom budskap som skal treffe en bestemt målgruppe blir sendt ut som massekommunikasjon. Da er det lite trolig man treffer dem som tar besklutningene om et kjøp.

Vi skriver ikke dette for vår syke mor. Byggeindustrien er helt klar markedsleder innen byggenæringen. Men det finnes også andre og mindre blader som har livets rett, men som virkelig kan bli rammet dersom de useriøse aktørene får innpass. De seiler nemlig under falsk flagg. Så vår oppfordring er: Pass på og sjekk hvem som tilbyr abonnement og annonser.

Som et lite eksempel kan vi nevne at vi gjennom vår nettside www.hage.no skal gi ut et eget trykket messemagasin til Hagemessen 2011 som arrangeres på Norges Varemesse 7.- 10. april. Vi er selv med på dette arrangementet. I skriftlig avtale med Hagemessen skal vi lage det offisielle messemagasinet. Dette blir trykket i 25 000 eksemplarer og det vil også bli lagt ut digitalt på nettet. Likevel er det flere andre medieaktører som nå ringer rundt til potensielle utstillerne og forteller at de skal lage messemagasinet for Hagemessen. Ren bløff med andre ord.