Kvinner taper på deltidsarbeid

43 prosent av kvinnene som er i lønnet arbeid jobber deltid. Flesteparten ønsker ikke å jobbe mer.

Nesten 500.000 kvinner jobber deltid, bare 78.000 av dem vil ha høyere stillingsprosent enn i dag, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås tviler på at det er helt frivillig.

- For det første så trenger vi disse damene i arbeidslivet. Menn som blir småbarnsfedre jobber mer overtid enn noen gang. Det betyr at kvinnene kompenserer for mennenes overtid ved å jobbe deltid. Kvinnene selv taper inntekt, tjener dårligere, får dårligere pensjon, og taper når de søker nye stillinger, sier Gangås til NRK.

Kvinnelønnen ligger fortsatt 15 prosent under menns lønn. De blir sjeldnere sjefer og ender oftere opp som minstepensjonister.

- Kvinner stilles dårligere fordi at man da velger å jobbe deltid eller presses til å jobbe deltid i perioder, sier Gangås.