Kvinner går glipp av de beste jobbene

Jobber i oljebransjen forbindes med lukrativ lønn og gode ledermuligheter. Likevel lar bare én av seks kvinner seg lokke. - Kvinner er på jakt etter myke verdier og tror ikke de finner det i oljebransjen. Men de tar feil, og dermed går de glipp av de best betalte jobbene, og bransjen går glipp av kompetansen. Det sier forskningsdirektør i Rogalandsforskning Anna Aabø i et intervju med VG.

Ifølge bransjen selv har forholdene aldri ligget bedre til rette for kvinner. Likevel er bare 16 prosent av jobbene i oljesektoren besatt av kvinner, ifølge beregninger Rogalandsforskning har gjort basert på i hovedsak 2004-tall fra SSB. Myter - Kvinner vil ikke satse på disse jobbene fordi mytene tilsier at det er langt tryggere og mer fleksibelt i den offentlige sektoren. Og oljebransjen klarer ikke å vise at jobbene de tilbyr, er nettopp trygge, fleksible og at de støtter kvinnelige ledere. I stedet sender bransjen ut signaler om det er beintøft, sier Aabø. Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked med hovedtyngden av kvinner i helsesektoren og menn i industri og teknologi. - Dette er et fremtidig problem for oljebransjen. Når vi vet at over halvparten av studentene ved universiteter og høyskoler er kvinner, har ikke bransjen råd til å gå glipp av den kompetansen kvinner representerer. Dette er strålende kvinnejobber som ikke er synlig i det offentlige rom, sier hun. Ifølge Aabø har oljebransjen startet jakten på kvinnelige arbeidstagere, men arbeidet går svært langsomt fremover. - Norge ligger på topp, med hele 65 prosent kvinnelige studenter. Men vi kommer dårligst ut av de nordiske landene når det gjelder kvinneandel i realfagstudier, bare 17 prosent er kvinner, sier hun. Kommunikasjonsdirektør i Oljeindustriens Landsforening Leif Harald Halvorsen tror også at mange kvinner uteblir fra oljeindustrien på grunn av myter. 65 prosent på land - En av mytene er at alle jobbene er på plattform ute i havet. Sannheten er at kun 35 prosent av dem som er sysselsatt i oljeindustrien, jobber i havet. Med tiden har også jobbene blitt mindre fysisk anstrengende. Operasjonene blir i større grad styrt elektronisk fra land, og stadig flere av jobbene er kontorjobber, sier Halvorsen. Pressesjef i BP Jan Erik Geirmo mener at forholdene aldri før har ligget så godt til rette for kvinner i bransjen. - Det har skjedd en holdningsendring i bransjen fra machokultur til et mangfoldig arbeidsmiljø hvor kvinner og menn er mer likestilt. I tillegg har vi vært vitne til en teknologisk utvikling som har bidratt til at hjernekapasitet nå er viktigere enn rå muskelkraft, sier han. BP har til sammen 528 ansatte, og av disse er 15 prosent kvinner.