Kvinnefraværet skyter i været

Kvinner er mye mer borte fra jobben enn menn, og tendensen er klart økende. Ingen har noen god forklaring.

 

– Sykefraværet øker, og kvinner står for økningen. Hvorfor det er slik at det er bare kvinners sykefravær som øker, vet vi lite om, sier Andreas Ravndal Kostøl i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Dagens Næringsliv.

Sammen med kollega Kjetil Telle har han det siste året vært den første til å samle ulik forskning som har vært gjort på dette området, både i Norge og internasjonalt.

Verken graviditet, tunge omsorgsyrker eller det at kvinner tar mest ansvar hjemme kan forklare det stadig økende gapet mellom menn og kvinners sykefraværsprosent, har de funnet ut.

I dag er sykefraværet blant kvinner 60 prosent høyere enn blant menn, mens det før 1979 var mennene som var mest syke.

Kostøl viser til at man ved å sammenligne kvinner og menn ansatt i akkurat samme sektor og yrke, ser den samme tendensen, kvinnen er mer borte enn mannen.

– I tillegg ser vi at fraværet blant kvinner slettes ikke er konsentrert til omsorgssektorene, forklarer Kostøl.

– Uansett ser det ut til at menn tar mer ansvar hjemme nå enn tidligere, så det burde være med på å minske gapet de siste årene, noe vi ikke ser tendenser til.

Seniorforsker ved Frischsenteret ved Universitetet i Oslo, Knut Røed, peker på at det kan være holdningsforskjeller mellom kjønnene eller biologiske forskjeller.

– Tradisjonelt har arbeidet vært viktigere for mannen. Vi kan ikke se bort ifra at slike verdier henger igjen, sier han. (©NTB)