Kvifte gjenvalgt i TELFO

Adm. direktør Geir Kvifte i Sønnico Teknikk AS er gjenvalgt som formann i TELFO - Tekniske Entreprenørers Landsforening, en landsforening i NHO.

- TELFO arbeider hardt for å etablere en enda sterkere identitet og kultur, og vi er i ferd med å lykkes, fremholder adm. direktør Geir Kvifte (52), gjenvalgt formann i TELFO Tekniske Entreprenørers Landsforening. Vi tiltrekker oss nå stadig nye medlemsgrupper, og fremstår nå mer og mer som en samlende landsforening for de teknologidrevne aktørene i markedet. Under mottoet Vi moderniserer Norge skal vi fortsette vår vekst, og bli enda tydeligere, understreker Kvifte. TELFO organiserer i dag fem tilsluttede bransjeorganisasjoner innen områdene kulde, ventilasjon/rør, elektro, heis og systemintegrasjon, og er en landsforening i NHO. I dag ser vi at flere og flere landsforeninger har behov for å gå ut med egen stemme, og gjør det. Dette er etter min oppfatning et ønske om å styrke egen identitet og slagkraft innen rammen av et mer mangfoldig NHO-fellesskap, understreker Geir Kvifte, som er meget klar på at et sterkt NHO går gjennom sterke landsforeninger. Slik vil det også være for TELFO, understreker Kvifte. TELFOs styrke og slagkraft vil alltid være et speilbilde av bransjeorganisasjonenes evne til å betjene medlemsbedriftenes interesser. TELFOs nyvalgte formann, som til daglig er administrerende direktør i Sønnico Teknikk, er svært opptatt av å styrke de tekniske entreprenørenes rolle i verdikjeden. - Det var derfor TELFO i sin tid ble etablert, fremholder Kvifte. Den maktkampen vi i dag ser i verdikjeden gjenspeiler seg også på det nærings- og fagpolitiske området. Dagens hierarkiske entreprise-form, med byggentreprenøren på toppen i verdikjeden, er en historisk og tidsødende prosess. Vi må nå over til mer likeverdig samhandling mellom likeverdige partnere; det være seg tekniske entreprenører, byggentreprenører og byggherrer. Det er bl.a. på denne bakgrunnen vi må se TELFOs prosjekt vedrørende elektronisk samhandling i byggeprosessen, sier Geir Kvifte. Geir Kvifte er svært fornøyd med det arbeidet TELFO har lagt ned på det næringspolitiske og arbeidsgiverpolitiske området. Vi er blitt mer tydelig på viktige næringspolitiske saker, og opplever også økt gjennomslagskraft i forvaltningen og i Stortinget. Den nå avblåste heiskonflikten viste at vi har en meget kompetent arbeidsgiverseksjon, og vi er blitt meget tydelige på sentrale spørsmål som arbeidsinnvandring, allmenngjøring av tariff og spørsmål knyttet til minstelønn. Vi ser en klar tendens til at næringspolitikken og arbeidsgiverpolitikken smelter mer og mer sammen. Dette er en utfordring vi til nå har taklet meget bra, fastholder TELFOs formann. - TELFO skal nå rullere sine strategier for neste to-års periode. Måloppnåelsen til nå har vært meget bra, men jeg tror vi i neste periode skal ha en sterkere konsentrasjon om de viktigste sakene. Det skjer så mye rundt oss, at vi som organisasjon må ta høyde for, og ha kapasitet til, å tilegne oss nye saker og arbeidsområder, sier adm. direktør Geir Kvifte, gjenvalgt formann i TELFO.