Kvartal 27

Foto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFra venstre prosjektleder Jan Arild Bratlien i Syljuåsen AS, Arnt Hagen og Eirik Hveem i Hougården AS og byggeplassleder Rino Barm i Syljuåsen. Foto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: Homleid

Eirik Hveem i Hougården AS mener Gjøvik sentrum trenger flere prosjekter som Kvartal 27.

Fakta

Sted: Gjøvik

Prosjekttype:
Parkering, kontorarealer og tre store toppleiligheter

Areal: 6.900 kvm

Totalentreprise eks mva:
58 millioner kroner

Byggherre: Hougården

Arkitekt: JAF arkitektkontor

Rådgivere: RIB: SBG Byggprosjekt l RIBr: Roar Jørgensen

Underentreprenører/leverandører: Elektro: Alfa Installasjon l Rør: Oras l Ventilasjon: GK l Heis: Reber Schindler Heis l Grunnarbeider: Gjøvik Graveservice l Plattendekker: AB Ferdig Betong l Gulvstøp/ sparkling: Betongmann l Taktekking: Icopal l Glass/alufasader og vinduer: Sagstuen l Blikkenslager: Skoglund Ventilasjon og Blikk l Mur/puss: Oppland Mur & Flis l Himlinger/ systemvegger: Moelven Modus l Innerdører og ståldører: Daloc l Akustikk-vegger: Tøftum Akustikk l Byggevarer: Maxbo Proff Gjøvik l Oppmåling: Geoplan 3D

Totalentreprenør Syljuåsen AS holder på med siste finpuss på byggetrinn 1 ved Kvartal 27 midt i Gjøvik sentrum. Et «hull» i byen er nå fylt med 1.800 kvm topp moderne kontorarealer, 3.800 kvm parkering og tre store toppleiligheter fra 170 til 230 kvm, med egne terrasser og fellesareal på taket. Utbygger har valgt en løsning der Syljuåsen overleverer leilighetene med kun malte overflater. Det vil si at kjøperne selv får ansvaret for alt i fra kjøkken og bad til gulvløsning.

Andre byggetrinn, som byggherren Hougården AS håper vil komme på plass i løpet av 1,5 år, omfatter ytterligere 700 kvm næring og 700 kvm parkering. I tredje etasje skal det også gjøres i stand et uterom som kontorarealene vil ha adgang til.

– Vi jobber nå med å få inn en stor eller to mellomstore leietakere i trinn to, opplyser Eirik Hveem.

Det er JAF arkitektkontor AS på Gjøvik som har tegnet prosjektet.

Viktig byutviklingsprosjekt
Eirik Hveem er strålende fornøyd med prosjektet, og han mener Kvartal 27 er et viktig byutviklingsprosjekt som tar Gjøvik sentrum et steg i riktig retning.

– Dette er vel det første kontorbygget som er blitt satt opp i sentrum siden 70-tallet. Det sier litt om utviklingen. Skal man få liv i Gjøvik sentrum og få brukt det tilbudet som finnes, må folk jobbe i sentrum. For en del store bedrifter er ikke sentrum et alternativ, fordi det ikke finnes egnede arealer, sier Hveem.

Han forteller at en rekke bedrifter har flyttet ut av sentrum de 15 siste årene. Dette er en trend han mener det er viktig å få stoppet.

– Hadde 2.000-3.000 flere jobbet i sentrum hadde blant annet restaurantbransjen i byen fått et helt annet livsgrunnlag. Vi må derfor utvikle nye og attraktive næringsarealer som lokker store og mellomstore bedrifter til sentrum, sier Hveem.

Trang fødsel
Eirik Hveems selskap Hveem Invest AS eier utbyggerselskapet Hougården AS sammen med MMC Eiendom AS og Syljuåsen Gruppen AS. Selskapet var klare til å bygge Kvartal 27 så tidlig som i 2006, og tre år senere prøvde utbyggerne å selge inn enda et nytt prosjekt på sentrumstomta. Det var imidlertid først på tredje forsøket at leietakere kom på plass og spaden ble satt i jorda.

Hveem erkjenner at det i dagens leiemarked i Gjøvik er vanskelig å komme med arealer med en betydelig høyere leiekostnad enn hva som er vanlig, men han er veldig tilfreds med at de hadde is i magen slik at de fikk på plass store og solide leietakere som var villige til å betale for kvalitetene som ligger i nybygget.

– Husleien blir høyere, men i denne type nybygg blir felles-kostnader og driftskostnadene betydelig redusert. Per dags dato er det dessverre liten vilje på Gjøvik til å se på sluttsummen. Det er kun leieprisen som gjelder, sier Hveem.

– Dette er et bygg i energiklasse B med topp moderne tekniske løsninger. Vi har regnet ut at driftskostnadene på cirka 900 kvm næring kan reduseres med 70-75 prosent sammenlignet med en tradisjonell bygård på Gjøvik. Det er også et minimum med fellesarealer og det gir en fordel i forhold til felleskostnader, fortsetter han.

Det er for øvrig Sparebanken Hedmark, Eiendomsmegler1 og Deloitte som er på plass i Kvartal 27.

Kvalitetsjobb
Eirik Hveem roser Syljuåsen og underentreprenørene som han mener har gjort en kvalitetsmessig meget bra jobb. Total-entreprenøren har hatt en kontrakt i prosjektet på 58 millioner eks. mva., men på grunn av tilleggsarbeider i tilknytning til blant annet leietakerønsker, vil Syljuåsen omsette for cirka 75 millioner i prosjektet.

Jan Arne Bratlien, som har vært Syljuåsens prosjektleder sammen med Trond Gulbrandsen, er godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet.

– Det har vært en spennende å få bygge ut et helt kvartal. Vi har hatt noen utfordringer, men disse har blitt løst på en veldig bra måte takket være mye flinke folk, sier han.

Krevende geometri
Bratlien trekker frem krevende grunnforhold som en utfordring i prosjektet og han sier også at det er sjeldent de bygger på en så trang tomt midt i byen med de utfordringer det skaper i forhold til trafikk og logistikk.

– Det som kanskje har vært mest utfordrende for oss som entreprenør er byggets geometri. Jeg synes arkitekt har gjort en bra jobb med utformingen, men bygget har en del detaljer som har vært mye mer ressurskrevende enn vi trodde på forhånd, sier Bratlien.

Ønsket et tidsriktig bygg
Arkitektonisk representer Kvartal 27 noe nytt i Gjøvik sentrum. Eirik Hveem sier både JAF arkitektkontor og byggherre ønsket et tidsriktig bygg.

– Vi ønsket ikke et bygg med rød teglstein som skulle være en etterligning av noe som ble satt opp på 50-tallet. Vi ønsket et nytt og moderne bygg som glir fint inn i miljøet, og vi ønsket arealer med mye lys og åpenhet. Dette synes jeg arkitekt har lykkes godt med, avslutter Hveem.