Kvart million immigranter siden 1990

Siden 1990 har Norge tatt imot 254.000 immigranter fra ikke-nordiske land. 7 av 10 bor fortsatt i Norge, viser tall som Utlendingsdirektoratet har utarbeidet.

43 prosent av alle innvandrere til Norge i perioden 1990-2005 har kommet som resultat av familiegjenforening. Tallene fremgår av en rapport som Norge hvert år sender til OECD Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten er et bidrag til OECDs felles rapporteringssystem for migrasjonsutviklingen i medlemslandene, kalt SOPEMI. Den siste rapporten dekker 2005 og mye av 2006. Nettoinnvandringen til Norge i 2005 var nærmere 19.000 personer, en økning på mer enn 5.000 sammenlignet med 2004. Dette var det nest høyeste nivå på ett år siden registreringene startet. Økningen var først og fremst et resultat av det stigende antall arbeidsinnvandrere, særlig fra Polen, heter det i rapporten. Familiebånd var det viktigste årsak til langtids innvandring fra ikke-nordiske land. Tallene viser bare en mindre økning i antall innvilgede oppholdstillatelser i 2005. De fleste av disse innvandrerne kommer fra Thailand, Irak, Somalia og Polen. Antall nye arbeidsrelaterte oppholdstillatelser gikk noe tilbake i 2005 sammenlignet med året før, men til gjengjeld var det en betydelig økning i antall fornyelser.